บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - surra

surra (ซู-ระ) n.
1. โรคโลหิตน้อยที่เกิดกับปศุสัตว์เนื่องจากแมลง
คำศัพท์แนะนำ
คร้าน, คามือ, coyote, ขื่อ, teasingly, discontinuance, animate, laurel, congruously, impedimenta, Paradise Lost, peep, wickedness, rudeness, mausoleum, irresolute, oxalis, vigilance, abscess, curcuma, saddletree, าย, colored, blunt, วัฎสงสาร, แปล, commoner, Gorky, Maxim, general officer, Grand Old Man, sports editor, indebtedness, amplitude, บัวลอย, ธีรราช, ambiguously, adoptable, หัวซุกหัวซุน, หัวเลี้ยวหัวต่อ, sensualism, ร่าน, เมืองนอกเมืองนา, doze, ย่น, First Aid Nursing Yeomanry, companion hatch, splinter, ECAFE, รากฐาน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์