บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - surra

surra (ซู-ระ) n.
1. โรคโลหิตน้อยที่เกิดกับปศุสัตว์เนื่องจากแมลง
คำศัพท์แนะนำ
life table, shrill-voiced, saying, ูดเบี้ยว, ยับ, -meter, calorie, frozen limit, poor, hard-pressed, sameness, รรจบครบรอบ , locked jaw, combination lock, กะปูด, perfunctorily, หน้าราบ, วงวรรณกรรม, czarist, แยงแย่, excellently, to-night, townplanning, lie in ruins (in the dust), dallier of words, ถึง, hari-kari, ยกยอ, jambul, effeminate, ข้าหลวงประจำจังหวัด, ก้านมะพร้าว, ลือดร้อน, scale up, ป่า, it so happens, beta, บริโภค, ชิ, Tasmanian, vivacious, หัวขั้ว, ขาด, ขนจั๊กแร้, slime, มหาวงศ์, splay, ชีวาลัย, come after,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์