บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - suppress

suppress (ซัพเรซ-) vt.
1. ปราบ, กำจัด, ห้าม, ระงับ
2. ปิดบัง, งำ, อำพราง
3. กลั้น
คำศัพท์แนะนำ
inflammatory leaflet, แม่หม้ายทรงเครื่อง, in the round, harvest home, self-confidence, pile it on, upriver, massiveness, แมงตด, นักหนา, finer, whipsaw, turning circle, author's proof, virulent, สิงหราช, hanker, พริก, พิเศษ, คนดิบ, ปาน, Halloween, ึดถือ, บญจเพส, ineligant, เนืองนิตย์, Gorgonzola, ขลุกขลัก, undeveloped, limit, act of grace, viol, พระเอก, ฉมวก, ผู้พิพากษา, on the carpet, comtagiously, ride, peculiarly, เครื่องสาย, encouragement, ใบพัด, milling machine, สลักหักพัง, scandalous, bone black, ไฉนเจ้าจึงต้องรีบร้อน, macadam, กันไกร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์