บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - supersession

supersession (ซยู-เพอะเซฌ-อัน) n.
1. เข้ามาแทนที่, แย่งที่
คำศัพท์แนะนำ
เหรัญญิก, rupture, unnumbered, ก ข, cinematography, silk green, flimsy, ad nauseam, ไก่เขี่ย, hydroxide, ยับท่า, pep, ยังกับŠ, armored car, probably, wind off, แสดง, concordant, shirtings, เมา, attentiveness, distraction, eye-catcher, ปฎิรูป, pediatric drops, south by west, gimcrack, maniacal, estrange, cooperation, sodium carbonate washleather, bang, struck, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, Christ, Galicia, ยี่สุ่น, out of place, หวาด, evacuate, sleeplessly, culture pearl, ชาวต่างประเทศ, สียอะไรก็ช่าง, indifference, corporate member, S.P.G., ้วนปาก , felon,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์