บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - successfully

successfully (ซัคเซซ-ฟุลิ) adv.
1. สำเร็จ, เป็นผลสำเร็จ, ความสำเร็จ, ผล ชัยชนะ
2. ความมีชื่อเสียง, มีหน้ามีตา
3. เป็นหลักเป็นฐาน, ตั้งตัวได้
คำศัพท์แนะนำ
นิรุกติศาสตร์, classic, หลวงจีน, bodkin, ศุลกสถาน, thoro, sadly, certainty, bogey, incisiveness, พยาน, อธิกรณ์, potence, dirt, นิทรา, Treaty of Tilsit, battalion, สนับสนุน, -itous, หือไม่ขึ้น, สมเสร็จ, แฉลบ, กันแสง, เก้าอี้, mass, later-day, กึ่ง, in vain, ทุกทิวาราตรี, legator, ภัต, dapper, lucidity, shuffle, เข้าสนิท, กระดูกสันหลัง, คูเมือง, payroll, -phile, แปร๊ด, -graphical, โหว้, tubercular, edged tool, coastwise, Chief of Police, pyramidal, large intestine, ส่วนเรื่องเงิน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์