บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - successfully

successfully (ซัคเซซ-ฟุลิ) adv.
1. สำเร็จ, เป็นผลสำเร็จ, ความสำเร็จ, ผล ชัยชนะ
2. ความมีชื่อเสียง, มีหน้ามีตา
3. เป็นหลักเป็นฐาน, ตั้งตัวได้
คำศัพท์แนะนำ
table tennis, manage, เครื่องเครา, x-in., free on board, นิราศ, กลื่อนกลาด, cane, big dog, facial, mho, Prajadhipok, favourableness, I.C.A., libellous, keep his end up, crossbow, shaggy, ragged, ยืนกราน, curtsey, มุ่ง, รมควัน, เหิน, ยุ่บยั่บ, อุจจาระ, revolutionary, โอ่, ดัดสันดาน, temporalty, yesterday, pensiveness, หนังสือเรียน, turn state' (King's, Queen's) evidence, coverlid, preventively, Salome, moving stairway, pike, quip, introspect, heave a sigh, ถวายคำนับ, postscript, bite the dust, mutinously, camp chair, coffee, culinary,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์