บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - successfully

successfully (ซัคเซซ-ฟุลิ) adv.
1. สำเร็จ, เป็นผลสำเร็จ, ความสำเร็จ, ผล ชัยชนะ
2. ความมีชื่อเสียง, มีหน้ามีตา
3. เป็นหลักเป็นฐาน, ตั้งตัวได้
คำศัพท์แนะนำ
sarcasm, กระเพาะหมู, sluice box, eery, cognizance, บ่อเกิด, ผี, out at heels, ma., ิจศีล, พระพุทธเจ้า, per year, pliantly, หรู, เชื้อ, โกหก, ส่วนใหญ่, lager, โทรม, portability, การประชุมนี้จัดขึ้นให้พวกเราได้มาร่วมกัน, ฉลองพระเนตร, whitesmith, stockbreeder, ตริ-, howitzer, Southeast Asian Peninsular Games, โฉบ, adjective, บุหรี่สิบมวน, ที่โน่นบ้างที่นี่บ้าง, ฤทัย, cameleer, คลื่นขนาดกลาง, oner, dividend, presidential, whip snake, Trotsky, Leon, dissyllabic, for the best, canister shot, dumbly, metaphysicain, copy editor, eye of day, ลงพื้น, nebulium, transfusion,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์