บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - successfully

successfully (ซัคเซซ-ฟุลิ) adv.
1. สำเร็จ, เป็นผลสำเร็จ, ความสำเร็จ, ผล ชัยชนะ
2. ความมีชื่อเสียง, มีหน้ามีตา
3. เป็นหลักเป็นฐาน, ตั้งตัวได้
คำศัพท์แนะนำ
ชายทะเล, จ้อง, intermediately, template, intestate, sloop, illustrate, กองขยะ, supplant, at heart, hacksaw, whickerwork, ้อมรอบ, would, ตบ, twig, อุทาหรณ์, ด้อม, ordinary, diatonic scale, มูรธาธร, attributive, , matinee idol, homewards, shrill-voiced, ดวงจันทร์, insensibility, eyewash, Wagner Act, terminate, จรดล, morn, therapeutics, possessively, retort, lugubriousness, fine-grain developer, sine die, bane, blotting paper, ally, graduation, กองเรือคุ้มกัน, common, มเลือดอมฝาด, บัณเฑาะว์, ซัง, whome'er,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์