บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - successfully

successfully (ซัคเซซ-ฟุลิ) adv.
1. สำเร็จ, เป็นผลสำเร็จ, ความสำเร็จ, ผล ชัยชนะ
2. ความมีชื่อเสียง, มีหน้ามีตา
3. เป็นหลักเป็นฐาน, ตั้งตัวได้
คำศัพท์แนะนำ
หญ้าลิเภา, ชายหนุ่ม, ขัดสน, ศีล, กะเบือ, canasta, confectioner, บเห็น, public school, roly-poly, caramba, grout, far be it, commissary, moppet, dandle, disunion, soulfulness, intrusive rock, decorum, เต็มใจ, Sakuntala, มนุษยชาติ, ยุ่บยั่บ, ฉะ, cataclysm, touch up, abundance, boiler iron, bit by bit, Venetian glass, extempore, stuffed shirt, sarcastically, นวล, satchel, esophagus, sagely, mummify, two-stroke, incorruptibility, whoever, Rob Roy, Welsh rabbit, posteriorly, กระบิดกระบวน, on the level, dirk, จีรัง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์