บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - successfully

successfully (ซัคเซซ-ฟุลิ) adv.
1. สำเร็จ, เป็นผลสำเร็จ, ความสำเร็จ, ผล ชัยชนะ
2. ความมีชื่อเสียง, มีหน้ามีตา
3. เป็นหลักเป็นฐาน, ตั้งตัวได้
คำศัพท์แนะนำ
look up to, cosmopolitanism, shave, bedeck, คณะรัฐมนตรี, surgeon, science, cooee, โอบ, Athens, overridden, go out, หูตึง, foregone conclusion, Liberty Bell, alcove, plunk, servicedoor, ติง, unfasten, กำ-, monologue, หมด, power main, จรรโลง, เงย, Micawber, Economic Commission for Asia and the far East, kaffirs, ambition, นางแบบ, inceptive, drollery, phonograph, clock, hilliness, Death Railway, ฉกาจฉกรรจ์ , homing pigeon, gazetteer, ฉาบ, thieves' Latin, Aberdeen, antipodes, ไพบูลย์, สนใจ, rennet, เบาบาง, สียสละ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์