บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - successfully

successfully (ซัคเซซ-ฟุลิ) adv.
1. สำเร็จ, เป็นผลสำเร็จ, ความสำเร็จ, ผล ชัยชนะ
2. ความมีชื่อเสียง, มีหน้ามีตา
3. เป็นหลักเป็นฐาน, ตั้งตัวได้
คำศัพท์แนะนำ
ดาวว่าว, spool, ม่านตา, ยังหรอก, พรหมจารี, jag, มีครรภ์, gusset, punitive, tightfisted, robust, force fit, swear, Walhalla, abusive, ถ้ากระนั้น, tularaemia, tapir, solarium, underscore, self-starter, cabstand, know to speak to, สะโอดสะอง, have done, ป่านรามี, unique, ข้าวบุหรี่, กองทหาร, กรมส่งกำลังบำรุง, ขสือ, tidier, ขุน, decorum, close-mouthed, กริ่งใจ, candidness, inferiority complex, กังหันไอพ่น, dinginess, aeriform, กระดาษว่าว, งูกินหาง, รำพัด, ชาติวงศ์, turnpike, บก, systematize, LL.D.,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์