บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - subscribe

subscribe (ซับซคไรบ-) vt. vi.
1. ลง (นาม) ในท้าย (ฎีกา), เขียนไว้ข้างท้าย, ชื่อข้างท้าย, คำจารึกตอนท้าย
2. เข้าชื่อเป็นสมาชิก, ลงความเห็นด้วย, เข้าชื่อ
3. ค่าเป็นสมาชิก, ค่าบำรุง, บอกรับ, ออกเงินบำรุง
คำศัพท์แนะนำ
เกวียนหลายเล่ม, เลิกทัพ, pom, brewer, จริญ, coastal, milk of lime, open-door, waste drain, brightness, บรรณารักษ์, delete, pop, hammer and sickle, fishing gear, process block, โทกเทก, Soudanese, plastic arts, abode, strong room, reafforestation, correctly, life jacket, blown me, labour, mysteriously, คลาไคล, พุทธศักราช, sanitary towel, pomace, บ้าภาพยนตร์, ทอแสง, เจ้าเล่ห์, perspiration, subsonic, climax, rigmarole, ่างสนธิสัญญา, forsaken, โดยอนุโลม, cork, implantation, สาตรา, เจียม, mango trick, ตะรังตังช้าง, crown glass, vagrant,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์