บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - subscribe

subscribe (ซับซคไรบ-) vt. vi.
1. ลง (นาม) ในท้าย (ฎีกา), เขียนไว้ข้างท้าย, ชื่อข้างท้าย, คำจารึกตอนท้าย
2. เข้าชื่อเป็นสมาชิก, ลงความเห็นด้วย, เข้าชื่อ
3. ค่าเป็นสมาชิก, ค่าบำรุง, บอกรับ, ออกเงินบำรุง
คำศัพท์แนะนำ
เพื่อนร่วมงาน, rapacious, ชายหาด, Albanian, foregoing, gulch, the Wash, wheelbarrow, threepenny, previously, destruction, สังคัง, อนามัย, outlive, gotta, ไอ, cum, claptrap, past master, tap dance, ศิษย์มีครู, unrelenting, อุปนิสัย, WVS, พนมเปญ, หอกปลายปืน, ดูหมิ่นถิ่นแคลน ดูแคลน, ่วงหน้า, เจ้าเล่ห์, northwest by north, โพยมยานนาวา, hula skirt, leverage, จาระบี, circumstantial, test tube, กระมิดกระเมี้ยน, ขึ้น, farad, euphoric, au revoir, ทีฆสระ, nearly, doze, ท้องแก่, twin, เวชภัณฑ์, microfarad, กระสุนวิถี,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์