บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - subscribe

subscribe (ซับซคไรบ-) vt. vi.
1. ลง (นาม) ในท้าย (ฎีกา), เขียนไว้ข้างท้าย, ชื่อข้างท้าย, คำจารึกตอนท้าย
2. เข้าชื่อเป็นสมาชิก, ลงความเห็นด้วย, เข้าชื่อ
3. ค่าเป็นสมาชิก, ค่าบำรุง, บอกรับ, ออกเงินบำรุง
คำศัพท์แนะนำ
เลหลัง, weal, ยักยอก, brotherly, ฝนฟ้า, substantive law, ทั้งบ้าน, disprove, west by south, magneto, clubbable, for that matter, clergyman, picturesquely, กระดาก, Parsee, target practice, swill, ต้มข่า, labial, Pharisee, charger, กลางคืน, uniqueness, ดาวพระอังคาร, privation, เที่ยง, ulcer, วางตน, ต็มทน, ซุ่ม, retributive, dory, palm civet, bull headed, mesalliance, ทวาราวดี, hell, side seat, simile, พล่าม, amphi-, incision, paterfamilias, police, stimy, กฤช, ตกประหม่า, นักสนม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์