บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - subscribe

subscribe (ซับซคไรบ-) vt. vi.
1. ลง (นาม) ในท้าย (ฎีกา), เขียนไว้ข้างท้าย, ชื่อข้างท้าย, คำจารึกตอนท้าย
2. เข้าชื่อเป็นสมาชิก, ลงความเห็นด้วย, เข้าชื่อ
3. ค่าเป็นสมาชิก, ค่าบำรุง, บอกรับ, ออกเงินบำรุง
คำศัพท์แนะนำ
wreckage, Worshipful Master, household god, shelter, brutal, ฝีหัวขาด, Asian Arcady, sensualism, ส่งตัว, brava, by George, คล้อยกัน, กะทกรก, wobble, สุบิน, จอบ, -sighted, domestication, free lance, at mess, buffet, attach, ปวดท้องเยี่ยว, ยุทธวิธี, suspect, bauble, pronunciation, เตร่, evoke, แมงช้าง, พิหาร, goatherd, take hold, elegance, vitiation, force pump, songster, washroom, นาฬิกาเดินเรือ, prestige, ช่างภาพ, ลั่น, succeed, stamen, cayenne, ระดิษฐ์ประดอย, conjuror, slide binder, อีหนองอีแหนง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์