บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - subscribe

subscribe (ซับซคไรบ-) vt. vi.
1. ลง (นาม) ในท้าย (ฎีกา), เขียนไว้ข้างท้าย, ชื่อข้างท้าย, คำจารึกตอนท้าย
2. เข้าชื่อเป็นสมาชิก, ลงความเห็นด้วย, เข้าชื่อ
3. ค่าเป็นสมาชิก, ค่าบำรุง, บอกรับ, ออกเงินบำรุง
คำศัพท์แนะนำ
fragile, annoying, ยี่เจ้ย, luxurious, imp, ตึง, blotch, ประปราย, derris, กอง, Code Napoleon, ชุมนุมเรื่องสั้น, racing man, เอว, given on, fete, interpretation, sac, wholesomeness, tenseness, สรวมชีพ, ใจขลาด, ระเด, screw cutter, กัลปาวสาน, ปรวด, Tractarianism, rebut, Mendelssohn-Bartholdy, พึลึก, การก, hereabouts, gulch, unstrung, ลิ้ม, ถลุง, faculty, mankind, Metternich, ปะปน, groin, verbal noun, น้ำตา, wheaten, agriculturally, necessity, อกแซก, นำมาซึ่ง, ี้,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์