บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - subscribe

subscribe (ซับซคไรบ-) vt. vi.
1. ลง (นาม) ในท้าย (ฎีกา), เขียนไว้ข้างท้าย, ชื่อข้างท้าย, คำจารึกตอนท้าย
2. เข้าชื่อเป็นสมาชิก, ลงความเห็นด้วย, เข้าชื่อ
3. ค่าเป็นสมาชิก, ค่าบำรุง, บอกรับ, ออกเงินบำรุง
คำศัพท์แนะนำ
เทเวศร์, melt, countermand, block, cameo, baffler, smudge, test paper, simp, าจก, speechify, have a good (great, have half a) mind, First of May, taintless, synonym, out of heart, Boney, the Pilgrims, infant, ได้เสียกัน, กระทุ้ง, ทแกล้วทหารสามเกลอ, instantaneousness, megalith, -itous, blobberlipped, วิญญาณ, upstage, ฉันจังหัน, apologetical, Kurd, mar, ปะทะ, could, Howells, William Dean, seawall, สะเดา, Shrovetide, หนุมาน, training school, statute law, แวบ, extrude, ลูกปัด, abstain, concourse, biblicist, ใบสุทธิ, verisimilitude,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์