บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - subscribe

subscribe (ซับซคไรบ-) vt. vi.
1. ลง (นาม) ในท้าย (ฎีกา), เขียนไว้ข้างท้าย, ชื่อข้างท้าย, คำจารึกตอนท้าย
2. เข้าชื่อเป็นสมาชิก, ลงความเห็นด้วย, เข้าชื่อ
3. ค่าเป็นสมาชิก, ค่าบำรุง, บอกรับ, ออกเงินบำรุง
คำศัพท์แนะนำ
ดุจหนึ่ง , เป๋อ, ศานติภาพ, จร้อน, สารทุกข์สุขดิบ, dumfound, freehold, editress, ลขาธิการมหาวิทยาลัย, breastbone, intricate, จวน, Cossack, Icelandic, ignominiously, ascendant, zany, จำปา, พุงแก, WallStreet, liquidity, จำนวน, frankfurter, คุณค่า, open-mouthed, ึก, sophomore, วัยเด็ก, surcoat, bucksaw, พระพุธ, ใจแข็ง, solid state, sheeted, ย้ำ, ประถม, หนุนหลัง, fancy goods, กระแชง, ผึ้งหลวง, knock off, purchasing power, caisson, choppy, Peguan, poor law, ยิบหยี, acronym, acquiescently,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์