บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - subscribe

subscribe (ซับซคไรบ-) vt. vi.
1. ลง (นาม) ในท้าย (ฎีกา), เขียนไว้ข้างท้าย, ชื่อข้างท้าย, คำจารึกตอนท้าย
2. เข้าชื่อเป็นสมาชิก, ลงความเห็นด้วย, เข้าชื่อ
3. ค่าเป็นสมาชิก, ค่าบำรุง, บอกรับ, ออกเงินบำรุง
คำศัพท์แนะนำ
เสวย, no end, คมคาย, vice-regent, designate, baggage, tin lizzie, clamourous, bring up by hand, trodden, Freemasonry grandmamma;, ปลอดภัย, shooting gallery, ผู้สมัคร, skate, ถ่าน, unattractive, un-English, เท่, Metternich, ปะเหลาะ, apartment, midweek, Bolshevists, mankind, ประเพณี, shrouds, กรรมกรว่างงาน, เก็บตัว, acronym, ne'-er-do-well, Chiangsan, unnoticeable, heave to, คุณลักษณะ, program music, whew, ผู้ดีแปดสาแหรก, go to Davy Jones's locker, ตะวันตก, ข้าวบุหรี่, คันโยก, potage, ไตร่ตรอง, anthill, T.S.H., make good, foolishly, scrapiron,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์