บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - subscribe

subscribe (ซับซคไรบ-) vt. vi.
1. ลง (นาม) ในท้าย (ฎีกา), เขียนไว้ข้างท้าย, ชื่อข้างท้าย, คำจารึกตอนท้าย
2. เข้าชื่อเป็นสมาชิก, ลงความเห็นด้วย, เข้าชื่อ
3. ค่าเป็นสมาชิก, ค่าบำรุง, บอกรับ, ออกเงินบำรุง
คำศัพท์แนะนำ
อาสา, Robin Good-fellow, frenchify, split skirt, แสลง, determined, หนึ่งในร้อย, ่องเที่ยว, trigonometry, perniciousness, ภักดี, สันดาน, short sea, ทำหูทวนลม, อนงค์, memorial, ยงโย่, signaler, อัปรีย์, stereotyped, ตื้อ, ปี้ขา, extermination, นั่งโป่ง, Jewish, dash light, ปลายทาง, ironstone, performing arts, kulak, ขบถ, วิริยะ, perch, doughty, mistress, fraud, ปืนแฝด, work of art, outface, hanky-panky, จตุกรณีย์, god-head, เภท, politico, กลองยาว, air commodore, generosity, reservist, วาฬ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์