บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - subscribe

subscribe (ซับซคไรบ-) vt. vi.
1. ลง (นาม) ในท้าย (ฎีกา), เขียนไว้ข้างท้าย, ชื่อข้างท้าย, คำจารึกตอนท้าย
2. เข้าชื่อเป็นสมาชิก, ลงความเห็นด้วย, เข้าชื่อ
3. ค่าเป็นสมาชิก, ค่าบำรุง, บอกรับ, ออกเงินบำรุง
คำศัพท์แนะนำ
target ship, กระดูกข้อเท้า, tea money, mince matters, พนักงานโทรศัพท์, informally, saliva, naked eye, glace, คอย, พัทธยา, peril, diploma, กระเดิด, มโนรถ, cry her heart out, victor, โอบ, มโหรี, scarlet, board, depth charge, ละม้าย, spit, มักได้, ระราชบัญญัติ, ทัดเทียม, genital, tempest, สวรรคโลก, bantam, starting gate, ซักที, Bureau of Census, wickedness, uprising, ฝึกหัด, baptist, chamberlain, grab, matter-of-fact, czarist, vt., ต้นไม้, summemr time, safe-conduct, ับไม่ถ้วน, sampler, rose window,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์