บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - subscribe

subscribe (ซับซคไรบ-) vt. vi.
1. ลง (นาม) ในท้าย (ฎีกา), เขียนไว้ข้างท้าย, ชื่อข้างท้าย, คำจารึกตอนท้าย
2. เข้าชื่อเป็นสมาชิก, ลงความเห็นด้วย, เข้าชื่อ
3. ค่าเป็นสมาชิก, ค่าบำรุง, บอกรับ, ออกเงินบำรุง
คำศัพท์แนะนำ
กระทรวงเกษตราธิการ, composite, verb used in a causal sense, โรคซาง, matriculation, substantiation, laid paper, unbalanced, in either event, teens, บ้าระห่ำ, Cupid, appetizer, disconnect, westerly, business, คุยโขมง, unemotionally, straighten, lorry, yean, บุตรสาว, liquid measure, whole wheat, plain sailing, impassible, on the spot, for God's sake, ขุนหลวง, racily, logger, distribute, winged, erase, ตีกระบี่กระบอง, meretriciousness, grumpiness, gunwale, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๑, Elba, black and white, โรงเรียนดัดสันดาน, ตีไม่ขึ้น, usurer, พระบรมวงศ์, casualty ward, hansom cab, ปีหน้า, skirt,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์