บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - submissively

submissively (ซับมีซ-ซิฝลิ) adv.
1. เสนอ, มอบ
2. ยอม, จำนน, ยอมแพ้
3. ว่าง่าย, ไม่ดิ้นรน
คำศัพท์แนะนำ
innovate, British Legion, หมาบ้า, therewith, inevitably, calcine, อำพะนำ, ดูเบา, rewrote, หลอด, puff adder, Lancaster, fortress, westernmost, ห่อ, Noah's Ark, purposefulness, picturesquely, ประภาคาร, ลิปดา, อุกฤษฎ์, อั้งโล่, Mother of Waters, at large, ringt out the old year and ring in the new, cane-sugar, -fisted, ผู้ตัดสิน, ่อเติม, คหศาสตร์, swum, แบ่งปัน, thrall, ปืนเล็ก, สีไข่ไก่, fee-faw-fum, stage rights, sleepily, convoysystem, ผิดจัวหวะ, าเช้ากินค่ำ, part and parcel, prognoses, horologist, ฝาด, Indian beech, taxi dancer, banality, cabby,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์