บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - subjective case

subjective case
1. กรรตุวาจก
คำศัพท์แนะนำ
-ie, อมร, stained glass, mythological, childish, intermittently, แหละ, weak-sighted, pilot screw, halitosis, decoration, regeneration, guy, old, leakiness, prevent, aghast, กระยางเสวย, a stitch in time, ตกกล้า, overboard, พระขนง, เขม่า, กระเดียด, espy, without number, inference, steadfastness, feckless, ตัดราคา, synonymity, congruous, ลางสาด, upon, ขากลับ, shimmy, สันติ, splendent, invulnerability, putty, barman, scaramouche, ambrosial, เฟื่องฟ้า, อุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น, ballot, synchronous, พำนักพักพิง , คุณูปการ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์