บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stud

stud (ซทัด) n. vt.
1. ตาปูหัวใหญ่สำหรับตอกรองเท้า หรือประตู, ม้าหลายๆตัวที่มีไว้สำหรับแข่ง ผสม ล่าสัตว์, คอกผสมม้า
2. ปุ่ม, ดุมสองหัวสำหรับติดคอและหนัาอกเสื้อเชิ้ต, ทำเป็นปุ่ม
คำศัพท์แนะนำ
armrest, right away, crossword puzzle, equality, make much of, attache case, peerage, วาดเขียน, four-wheel drive, ซอน, at large, หวานแหลม, ant-, นักแม่นปืน, ชุ่ม, valid, soft palate, elm, Lakeland, Homeric, emulation, tenfold, saviour, actually, yachtsman, โดยสาร, emptiness, tonal stress, petite bourgeoisie, กิ่งอำเภอ, A one, granny, -tory, เอี่ยม, grumble, martingale, สมน้ำหน้ากะลาหัวเจาะ, overpass, โพนทะนา, shipping news, confoundedly, คัน, กริก, the Reformation, วุ่น, insanely, denouncement, คลาไคล, remove,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์