บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - strong point

strong point
1. จุดแข็งแรง
คำศัพท์แนะนำ
header, rhythmic, ลูกทอย, กระดูกหู, agreeableness, ง่าย, คำตอบ, ตี, โพก, periodic, branding iron, โจก, stenographist, ม้วย, นฝั่ง, bandy-legged, test pilot, ข้าวปลาอาหาร, ministering angel, ลูกประสม, ruefully, ะเลงขนมเบื้องด้วยปาก, พังพาบ, tempestuously, stand to it, clink, ญาติ, successor, ช่างปั้น, หูเสือ, cranium, งโทษ, เจ้าโวหาร, sheet lighning, besmear, credit card, skew wheel, elephantine, sideways, old-fashioned, terra, clipper bow, dethronement, undergrad, spoonful, mimeograph, Panama, หม่ถอดด้าม, อาหรับ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์