บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - strong point

strong point
1. จุดแข็งแรง
คำศัพท์แนะนำ
positive degree, bleat, ข้าวเจ้า, โกฐ, ทะยาน, วันอาทิตย์, เลือกตั้งซ่อม, Trusteeship Council, dismast, cryogenics, อินทรวิเชียรฉันท์, สันติ, rest cure, sediment, ตั้งแต่ง, jumpily, after-effect, ป็นดัง, cable address, ground floor, microscopically, กะเบือ, scar, Robin Hood, ต้นไม้, จาว, array, สุขี, ฝีดาษ, pontifical, คนโทษ, hemoglobin, zigzag, นพระบรมโกศ, powdered milk, รังวัด, surcease, plumage, กะทัดรัด, storm center, หมามุ้ย, mastication, evening, thro, oyster bed, นายด่าน, whereto, interposition, Brahminism,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์