บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - strong point

strong point
1. จุดแข็งแรง
คำศัพท์แนะนำ
ะท้อนใจ, Burns, วันทา, มูลโค, righteousness, แบเบาะ, intracranial, รำ, ไข่แดง, กระพุ้งแก้ม, Pepys, Samuel, radian, process server, แพรว, เกียรติยศ, คู่ครอง, engine driver, silkwood, symphonic, stability, มะม่วงทะวาย, กหัว, กล้องสองตา, lady doctor, พราะว่า, เป็นพนักงานผมเอง, take offense, game license, มั่นแม่น, สินแร่, inventive, deduction, Pearl Harbor, laughing thrush, ข้าหลวง, unemployment, vulgarization, ยอบแยบ, แกะ, เหม็นเปรี้ยว, ไม้เกาหลัง, จับคู่, สนธิสัญญา, leopard cat, gamelang, Sam Browne, คล้าย, ขวบ, chrysalis,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์