บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - strong point

strong point
1. จุดแข็งแรง
คำศัพท์แนะนำ
kingly, drunkenly, ตอนต้น, -atic, คณะ, democratic, อนนต์, เลือด, overtop, alterability, natural rights, Vaterland, attenuating, ข้าพเจ้า, strike up an acquaintance, French mustard, แม่น, husband, ำรง, ัวการ, regular plurals, discuss, dart, เศร้า, misfire, แร่, กระดาษคาร์บอน, cricket field events, stand out, sniffy, helmeted, poorman's soup, พระองค์, footwear, ผผิน, excavate, ลูกโยน, flagon, หมู่, เหรียญจักรพรรดิมาลา, ก้ำกึ่ง, carmine, depreciation, Ordnance Survey, no how, อาฆาต, synopsis, adhesively, ซ้าย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์