บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - strong point

strong point
1. จุดแข็งแรง
คำศัพท์แนะนำ
burn, โรงเรียนฝึกหัดครู, re-collection, หนัก, forewarning, อีกไม่นาน, Indian hemp, friction cone, เส้นผ่านศูนย์กลาง, อย่างนั้น, กับอี, เปล่ง, window, ทุนหมุนเวียน, ผู้บังคับการ, screechy, เปียก, come to a sticky end, removal, อสบาย, cultivator, ลัด, จะไปเลย, oligarch, Melba, Washingt on press corps, อกคราบ, ไมยราบ, ล่นก้าว, tunefully, ทะวาย, roguish, ั้นหลัง, interconnect, ปากกาลูกลื่น, โทรเลข, รงหงส์, seem, begin, grind, มารยาททนายความ, Ruritania, reorient, drawer, in the near future, nacelle, voiced consonant vocabulary entry, แปล้, lithographical,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์