บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - strong point

strong point
1. จุดแข็งแรง
คำศัพท์แนะนำ
selfless, ครึ่งหลัง, ordnance, hang together, ไม้กางเขน, บ่อ, อดยิ่ง, in office, X-, ฝ่ฝัน, ้างเคียง, whang, ต่ลวด, ตกกล้า, quintuplets, วรกาย, lineated, get under way, fabricate, มูรธาธร, hatchway, จักแร้, libel, houseful, บากหน้า, แทรกแซง, abashment, อยากดื่มเหล้า, ฟ้อนรำ, มะแม, calculate, ปาเต๊ะ, ักด้ามพร้าด้วยหัวเข่า, คำพูดของเขากินความมาก, amiable, antagonistic, กุลี, worker, jinks, perspicuousness, ถ่ายความ, บังคนหนัก, เกาลัด, immiscible, คนโกง, V.A.D., capital, ้อนผ่าว, Union of Burma,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์