บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - strong point

strong point
1. จุดแข็งแรง
คำศัพท์แนะนำ
suspended, uncomplaining, managership, ศึกกลางเมือง, tuna, hearty, memoir, foreword, Thespis, box coupling, health insurance, dog Latin, ตลบ, ถล่ม, alfalfa, Wedgwood ware, immaturity, sunburnt, ค่า, irrespective, daddy, กระเบน, immanent will, สัจจะ, นักเทศน์, come to the front, สายัณห์, วิบัติเหตุ, สถานอัครราชทูต, ขยายผม, gadabout, ลอดทหาร, probation officer, com-, homburg, orthopedics, declension, head-line, เครือญาติ, จอมทอง, decorative, tired, เมตตากรุณา , suspense account, muffled, rehearsal, เหล็กไหล, I, ธุรการ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์