บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - strong point

strong point
1. จุดแข็งแรง
คำศัพท์แนะนำ
excusable, อุทัย, Sparring partner, syren, sachet, add, coulter, กวาง, ตามหลัง, la, ทิม, โรงหล่อ, framboesia, vapidly, pump-handle, erratic, Gad, the Pacific, โต๊ะเสวย, seaway, His Worship, เดี๋ยว, คอด, ช่างโง่แท้ ๆ, romantically, hot favorite, the cups that cheer but not inebriate, zany, resonannce box, splendid, ecological, mackerel, pause, decadent, กรมการปกครอง, นางผดุงครรภ์, ระเบิด, mangy, ประเสริฐ, great-niece, out-of-date, largehearted, หมู่เกาะมลายู, นตรี, standardization, slug, ลาย ๆ, rust-proof, antiquity,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์