บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - strong point

strong point
1. จุดแข็งแรง
คำศัพท์แนะนำ
manacle, ใส่, black art, delivery order, จีบ, literally, โรงเรียนชั้นมัธยม, raster, -X, pacifist, proa, ระเบิด, amaortization fund, gusset, Her Majesty, sculpture, repose, autonomous, uttermost, weald, renege, fiction, rhetoric, mortice, portmanteaux, unsparing, cease-fire, ขี้แพ้ชวนตี, penetration, overtone, บาศก์, writer's cramp, rivet, aeronaut, poinciana, preemptive, เป็นงวด ๆ, เคียะ, strike a bargain, ระคาง, carpenter bee, prerequisite, snook, communistic, make-and dreak, queen dowager, quiz, Palmerston, Privy Purse,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์