บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stoke

stoke (ซโทค) vt. vi.
1. ใส่ฟืน (หม้อน้ำ, เตาไฟ)
คำศัพท์แนะนำ
take the wind out of his sail, aparthetically, สินไหม, อาย, even date, watchfully, elderly, patriot, ติดบ่อน, -ade, mango trick, onerousness, torrid, มังกร, cucumber, ทาบ, abrasion, retrospection, apostolic fathers, ิ่งที่ถูกต้อง, tornado, hadji, roughage, ภิกษุ พระวิหาร , ป็นครั้งเป็นคราว, ห่อ, collaborate, intimidate, boracic acid, ฟื้น, vary, เพิง, Tangier, rag baby; rag doll, Knight Templars, function, กำลังพาหนะ, crab, airworthy, kindlings, Butler, Samuel, บุ้ยใบ้, track, สนามเทนนิส, -ish, ลักยิ้ม, เนื้อลูกแกะ, far be it, cardigan,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์