บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stoke

stoke (ซโทค) vt. vi.
1. ใส่ฟืน (หม้อน้ำ, เตาไฟ)
คำศัพท์แนะนำ
ไยดี, แง่, trough of the sea, organize, verity, เกลือกกลั้ว, accommodation, teethe, praetorian, mount, lyrical, vaporish, gastritis, escapement, off the record, Louis Napoleon, magnetic separator, express bullet, chopper, animation, socialite, demoralize, tick, quoit, อำนาจบริหาร, ascertainment, meningitis, เลขศูนย์, กินดิน, pallet, allamanda, ตะเกียง, สักการ, Indo-Mala-yan, boss, ละม้าย, commodiousness, พวงชมพู, น้ำพริก, ้าซ่า, refrigeration, moving stairway, ตำรวจหลวง, ขนจักแร้, resurrection pie, pertinently, ตระการ, M.C., cave,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์