บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stoke

stoke (ซโทค) vt. vi.
1. ใส่ฟืน (หม้อน้ำ, เตาไฟ)
คำศัพท์แนะนำ
three-dimensional, traitress, stewpan, Sikh, fungus, อุตสาหกร, percentage, loftily, ภักดี, Tannhauser, drank, in good repair, Turko-Russian Treaty, instal, ผู้แทน, ประเคน, กึ่งอัตโนมัติ, B.E.F., สายสมร, ปิตุราช, recover his legs, หม่น, สิ้นอาลัยตายอยาก, camshaft, her own master, anguishdistress, run the gauntlet, hanky, นำเที่ยว, omen, with respect to, กระแบก, lead poisoning, มูลเหตุ, uvulae, stricken field, vociferous, carborundum paper, rear sight, frost, ชื่อตัว, สนอข่าว, ธนู, ต่อตาม, miserably, กำลังบำรุง, ทิศ, ร่ำไร, hobby,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์