บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stoke

stoke (ซโทค) vt. vi.
1. ใส่ฟืน (หม้อน้ำ, เตาไฟ)
คำศัพท์แนะนำ
่อมด, หฤทัย, Park Lane, voodooism, hoodoo, good Gracious, south by east, ชำระ, เรยอง, patrolman, จังงัง, tete-a-tete, give yourself airs, h.t., postpaid, C.G.M., พินาศ, เขาไม่ใคร่พูด, อนุกรรมการรักษาพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน, semicircle, Nepalese, Indochinese, cyclist, dragonfly, ายเซ็น, ช้างน้าว, วร, Frankfort, these, humane society, air-cooled, เตาไฟ, disater, consider, shame, จุ่น, leastwise, test match, doll's house, ลักเพศ, double ended, พริ้งเพริด, กันไกร, relative adjective, D.S.M., เข้าที่, give up, fish manure, ผมบอกคุณแล้วไหมล่ะ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์