บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stoke

stoke (ซโทค) vt. vi.
1. ใส่ฟืน (หม้อน้ำ, เตาไฟ)
คำศัพท์แนะนำ
Siam rice, ลูกฝัง, มาตรฐาน, take silk, muff, จงอาจ, nurseryman, ทะโลม, common, spark plug, จันทน์แดง, ton-mile, crease, bonny, launder, farcical, Treasury Department, prepossessing, reconsider, seaworthiness, เก้ง, หายป่วย, violently, buff wheel, restore, east, gospeler, คัดค้าน, retroversion, kind-hearted, ราชินิกุล, genie, riding breeches, smuggle, out of work, wont, ยมบาล, col., creeper, gallop, card rack, กระดาษว่าว, versatility, adjoin, the deuce to pay, ปลวก, sinner, ลู่, standstill,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์