บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sterilize

sterilize (ซเท-ริไลส) vt.
1. อุ่น (นม, อาหาร) ให้หมดเชื้อโรค
2. ทำ (คนอ่อนแอหรือโง่) ให้เป็นหมันเพื่อบำรุงพันธุ์มนุษย์
คำศัพท์แนะนำ
พราวแพรว, joyfully, กวัก, grizzled, ืนพื้น, ตั้งคลาด, forty, theocracy, bagpipe, เหตุผล, squirrelfish, ฝอยทอง, openhanded, vanish, กาสวพัสตร์, อุปมาอุปไมย, shopping center, fearless, Justinian, วังสราญรมย์, ตกแต้ม, ภาคิไนย, armylist, phonograph, pang, washing, N.F., contributor, เงื่อง, roundness, wisdom, food for powder, torpedo-shaped, spirit level, legislature, เข็มกลัด, Jacobean, ถะมัดถะแมง, กรมธนารักษ์, mortal, Freudian, 'cos, Old Vic, หนวดพราหมณ์, ฟอดแฟด, ่ำร้อง, breathtaking, sh-sh, บุโร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์