บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sterilize

sterilize (ซเท-ริไลส) vt.
1. อุ่น (นม, อาหาร) ให้หมดเชื้อโรค
2. ทำ (คนอ่อนแอหรือโง่) ให้เป็นหมันเพื่อบำรุงพันธุ์มนุษย์
คำศัพท์แนะนำ
เจตภูต, sword belt, Bridport, savor, skylark, breadbasket, nightfall, advocate, doll, vitrify, ringmaster, rainfall, เขาถูกบาดเจ็บเล็กน้อย, พิ่ม, statesman, fucking, up his sleeve, ต่าง, กางเกงแนบเนื้อ, mindfulness, apprentice, plug receptacle, เอียง, merrymaker, lawful, surreptitiousness, anachronism, vessel, innermost, withheld, ตุกติก, accordant, แก่วัด, Arabic, brown, ult., ตัดสิน, คุยโขมง, เกาะหมาก, game tenant, booking office, walk, ขับเสภา, ั่นคง, สุธาหาร, concert grand, creosote, เสาวภา, เพนียด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์