บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sterilize

sterilize (ซเท-ริไลส) vt.
1. อุ่น (นม, อาหาร) ให้หมดเชื้อโรค
2. ทำ (คนอ่อนแอหรือโง่) ให้เป็นหมันเพื่อบำรุงพันธุ์มนุษย์
คำศัพท์แนะนำ
content, lend-lease, militantly, gin shop, sustenance, snowman, Tale of Two Cities, expatiation, ทำงาน, Hotel des Invalides, laughing gas, ragamuffin, indelicacy, yellow press, ละเว้น, แห่งนั้น, subordinately, ช่วยเหลือ, steering column, Arthur, ตีตรา, respectability, ain't, บุรุษที่สอง, paganism, mother country, อาวุธยุทโธปกรณ์, แปร้น, เกลียด, tangle, เนื้อทราย, tousle, war of propaganda, legal, couch, timeserver, babbitry, ดเว้น , ตะกรุด, ratlin, ต่าง ๆ, inventory, vanity mirror, ทับถม, at once, ultrahighfrequency, earthenware, ภาคิไนย, พรรดึก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์