บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sterilize

sterilize (ซเท-ริไลส) vt.
1. อุ่น (นม, อาหาร) ให้หมดเชื้อโรค
2. ทำ (คนอ่อนแอหรือโง่) ให้เป็นหมันเพื่อบำรุงพันธุ์มนุษย์
คำศัพท์แนะนำ
กลับคืน, ย่น, dropped goal, ventilate, steer, งูจงอาง, mass suggestion, ฟ้าแลบ, bubble, bid defiance to, Lyra, baby farm, football, B'K, Sudanese, keep, irresistible, the dew of youth, ำหน้าเบ้, ผู้รู้, chokebore, wrongful, hard sell, ่อหุ้ม, nor'wester, ชื้น, Xmitter, ที่นี่, groundlessness, sleigh, องคชาต, watch glass, หนี้, in point, Roman Catholic, north by west, enthusiastically, ขจร, เนื้อแท้, short ton, superlatively, guinea pepper, fish manure, ร่ำไร, fixture, bonnet, กี่ยวพัน, square sail, doggoned,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์