บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sterilize

sterilize (ซเท-ริไลส) vt.
1. อุ่น (นม, อาหาร) ให้หมดเชื้อโรค
2. ทำ (คนอ่อนแอหรือโง่) ให้เป็นหมันเพื่อบำรุงพันธุ์มนุษย์
คำศัพท์แนะนำ
ยอง ๆ, คำนวณคลาด, load, ex dividend, หน้าเฉยตาเฉย, isolated, เข้าไม้, เขี้ยวหมุมาน, basic English, aspire, Horatian, topmost, คณบดี, make or unmake, สามเหลี่ยนหน้าจั่ว, จ้ำจี้ปลาไหล, แล้วกัน, ้ายรถโดยสาร, fore-, ลูกกรง, dietetics, thrashing machine, deem, เลียงผา, กระเช้าสีดา, despairingly, fowling piece, venture, overheard, แข่ง, tailing, exclamation, outs, กรมสหประชาชาติ, กอก, fog lamp, bend his brows, restive, act of grace, cross-fertilize, after-thought, on tiptoe, โปร่ง, editorial, torpify, sunflower, so so, sensualism, ทัดทาน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์