บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sterilize

sterilize (ซเท-ริไลส) vt.
1. อุ่น (นม, อาหาร) ให้หมดเชื้อโรค
2. ทำ (คนอ่อนแอหรือโง่) ให้เป็นหมันเพื่อบำรุงพันธุ์มนุษย์
คำศัพท์แนะนำ
Revere, Paul, กรมข่าว, thoron, forgotten, penny post, make things hum, overwhelming, destruction, ตัวจี๊ด, Flemish, gray, ตะพัด, ชั้นพิเศษ, complimentary, evade, -pounder, มะรุมมะตุ้ม, yds., scar, พยาน, อ้วก, omnibus volume, คู่หมั้น, wharfage, invigorative, affinity, explosive, rosin, pompous, Massacre of St. Bartholomew, zoning law, ใจเดียวกัน, West Pointer, น้ำเยี่ยว, gentlemen-at-arms, ล่วงลับ, furbish, swagger-cane, รอยขีด, technology, raving, Veda, ผลึก, antibiotic, เสื่อผืนหนึ่ง, imbecility, say ditto, ที่นอน, ่ำร้อง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์