บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sterilize

sterilize (ซเท-ริไลส) vt.
1. อุ่น (นม, อาหาร) ให้หมดเชื้อโรค
2. ทำ (คนอ่อนแอหรือโง่) ให้เป็นหมันเพื่อบำรุงพันธุ์มนุษย์
คำศัพท์แนะนำ
เหรียญกษาปณ์, nightwear, anticipate, อรรค-, มุ้ง, หัวเราะจนงอหาย, running fight, acknowledge, countryside, unorthodox, แทน, Apollo, ace, เขิน, taste, thriftily, minute book, as pleased as Punch, transom, preoccupied, คลาย, whomever, ้มลุก, objectionably, brontosaurua, gritty, piece, huskiness, Yours faithfully, whirlwind, Apr., ่อนข้าง, โดดเดี่ยว, stiffness, เจ็ด, deposal, upped, London Bridge, เยิน, vexing question, foreskin, anglicization, idolatress, stewing pear, ช่างสวยจริง ๆ, make much of, ลำบองไฟ, คุมขัง, precaution,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์