บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sterilize

sterilize (ซเท-ริไลส) vt.
1. อุ่น (นม, อาหาร) ให้หมดเชื้อโรค
2. ทำ (คนอ่อนแอหรือโง่) ให้เป็นหมันเพื่อบำรุงพันธุ์มนุษย์
คำศัพท์แนะนำ
ขน, terminologically, dynamic electricity, อักษรเลข, Controller of the Mint, องปลัดกระทรวง, calendar, Wednesday, Bartholomew, shortly, หว่ง, เจ้าเบี้ยนายเงิน, ดัดสันดาน, toastmaster, Q-boat, gene, oak apple, foam, unbearably, revolving door, revamp, hereto, เพอิญ, for the life of me, sophomore, ปัญหา, oscillate, มันแข็ง, seesaw, พล่าน, Visakha, embroidery frame, ขบวนเรือค้าขาย, incarnate, refrigerator car, confrere, formic acid, อุโมงค์, lowering, drastic, grip, sign of the time, informed, านตะวัน, touch shoulders, pediatrist, vilification, chilliness, าวปลอด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์