บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sterilize

sterilize (ซเท-ริไลส) vt.
1. อุ่น (นม, อาหาร) ให้หมดเชื้อโรค
2. ทำ (คนอ่อนแอหรือโง่) ให้เป็นหมันเพื่อบำรุงพันธุ์มนุษย์
คำศัพท์แนะนำ
'gainst, เคยหู, zinc, น้ำผึ้ง, adjuration, the United States of America, aftermost, plummet, Kremlin- red tape, witch, painted stork, diagrammatic representation, around theclock, ท่อน้ำประปา, cohesively, postal, อาบ, as such, ปัจนึก, industrialize, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, lithograph, single bed, withal, top shell, beacon, ใบสมัคร, down tools, น้ำมือ, weevil, rarefaction, fork, ต็มที่, hanger-on, immoderacy, ramie, taintless, lose face, awestruck, เหรียญ, fish meal, heaved, contentiously, field winding, carrier pigeon, pestiferous, exuberant, สี่เหลี่ยมคางหมู, อักษรศาสตรบัณฑิต,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์