บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stenographer

stenographer (ซเทะนอก-ระเฟอะ)
1. นักเขียนชวเลข โดยถูกต้อง หมายถึงผู้ใช้เครื่องพิมพ์ชวเลขพิเศษที่เรียกว่า stenotype (ซเทน-โอะไทพ)
คำศัพท์แนะนำ
ล้อ, Supreme Council of State, Nestor, burin, school, baste, hooves, gleaming, เตือน, urinary, กระแสความ, declamatory, dishwater, uncloak, ลู่, คืนคำสั่ง, รถด่วน, half, dissatisfy, ิ่งวัว, แปดสาแหรก, colonist, eye-opener, middling, luxuriance, พินิจพิจารณา, จวบ, nick, entrench, preface, totalitarianism, เที่ยง, ระตูชัย, ฝีจักร, หยุดยิง, ตีขลุม, teaching, social drinker, system, canny, ร่อยหรอไป, distillery, ปิ่ม, กรอด, sago pudding, reflexion, alfa grass, tolerable, pressure suit,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์