บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stenographer

stenographer (ซเทะนอก-ระเฟอะ)
1. นักเขียนชวเลข โดยถูกต้อง หมายถึงผู้ใช้เครื่องพิมพ์ชวเลขพิเศษที่เรียกว่า stenotype (ซเทน-โอะไทพ)
คำศัพท์แนะนำ
caviar, เรียบ, groveling, Nimrod, recumbent, of late years, water gas, enslavement, ผักตบชวา, ฟ่อ, straw bed, miter, Great Fire of London, เกรียม, all-American, thearchy, หนังสือเรียน, bowstring, กุณฑล, tool engineer, constitutionalist, cultivated, slushy, porch, heart, โก้งก้าง, เจ่า, มอลำ, enjoyment, อุก, ซุน, biped, cowpuncher, เสาะท้อง, น้ำมูก, profess, งูสามเหลี่ยม, lackey, crazy, but one, หามรุ่งหามค่ำ, ประจำ, rotten, scour, expanse, make him a prisoner, International Standard Thread, เสียมล้อ, suffocate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์