บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stenographer

stenographer (ซเทะนอก-ระเฟอะ)
1. นักเขียนชวเลข โดยถูกต้อง หมายถึงผู้ใช้เครื่องพิมพ์ชวเลขพิเศษที่เรียกว่า stenotype (ซเทน-โอะไทพ)
คำศัพท์แนะนำ
submersible, ironically, ป๋ไป๋, wave, Baking powder, cabalist, หลงละคร, โทร-, ignoramus, knapsack, Court of Bankruptcy, alewife, จำปา, มาตร, พระร่วง, cat's-paw, กระเพื่อม, overdid, pole plate, -'t, coal master, tout ensemble, handy, กระแบะมือ, restfulness, brackish, furnished house, incontinence, unlooked for, ะแคง, proper fraction, calcify, Times Square, progressive, เป็นพนักงานผมเอง, perturbation, aluminium, jet, espousal, crumpet, outline of history, burglarious, transmission, หีบบุหรี่, คุยโขมง, humanist, ได้ความ, osier, devil's advocate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์