บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - steal

steal (ซทีล) vt. vi.
1. ขโมย, ลักลอย
2. ทึ้งเอา, ชิง, ลอบ, แอบ
3. หลบ ๆ ซ่อน ๆ
4. (หมอก) ค่อยๆ เคลื่อนไป
คำศัพท์แนะนำ
between-decks, bete noir, namby-pamby, เจ้าคุณ, go under, ต็มกลืน, mortar, confinement, ร้อน, ขี้โครง, white-collar, bill, eighteen, subman, interpreter, mother wit, agree to disagree, G.B., กร่อย, เบื้องต้น, breathtaking, white Russian, potentially, traveller's cheque, oof, อาณาจักร, multicolored, จันทน์แดง, ไก, paramount, blackberry, th'array, sufferable, crocus, textile industry, กุฎมพี, เว้ย, tenable, malignity, สมุดเยี่ยม, oho, filthy lucre, อย่างน้อยที่สุด, พิชิตทรชน, town and gown, newsman, beauty queen, ขลุกขลัก, พลทหาร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์