บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stay

stay (ซเท) n. vt. vi.
1. พักอยู่, อยู่, การพัก
2. รอ, หน่วงเหนี่ยว, รั้ง, ระงับ, ยับยั้ง
3. เชือกโยง
4. ทน
5. เครื่องค้ำจุน, ค้ำ
6. เครื่องรัดตะโพกหญิง ทำด้วยกระดูกปลาวาฬ
7. หนวดพราหมณ์, เชือกโยง, แกงแนง
คำศัพท์แนะนำ
abdication, highlight, ไจ, knock the bottom out of, ใต้ลม, พองขน, อัง, ด้วย-, chum, ควน, กลอน, brier, visa, didactic poem, visual education, rubberneck, horned toad, one-fifth, insensitive, แคร่, ลมหน้ามืด, โฉม, ออ, presuppose, Balkan States, burn daylight, Carmen, trifle, airway, กฎบัตรแอตแลนติก, กินที่, juxtaposition, sedate, ฟิลิปปิโน, ride, ราษฎร, Bell, misapprehension, Greece, ปวง, fan, dutifulness, ปราสาท, แมงกะพรุน, นิสัยใจคอ, วันทนา, civil, หล, equalization,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์