บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stay

stay (ซเท) n. vt. vi.
1. พักอยู่, อยู่, การพัก
2. รอ, หน่วงเหนี่ยว, รั้ง, ระงับ, ยับยั้ง
3. เชือกโยง
4. ทน
5. เครื่องค้ำจุน, ค้ำ
6. เครื่องรัดตะโพกหญิง ทำด้วยกระดูกปลาวาฬ
7. หนวดพราหมณ์, เชือกโยง, แกงแนง
คำศัพท์แนะนำ
purulent, absolutely, obtainable, subscriber, lynch law, imperatively, มีดโต๊ะ, กร่อน, sarong, shoulder belt, entireness, ภาชนะ, infirm, intelligence department, uncrowned, ทำไมไม่ได้, evaporate, สวยสุข, พาโลโสเก, ตน, frolics, straight face, treacle, เห็ด, อำเภอ, untie, pay its way, ignoramus, objectify, troubled, ขะมุกขะมอม, เหนอะหนะ, see the light, เตี้ย, abstract noun, noncommittal, wearers of the buskins, first wind, gallery, ดันทุรัง, unhinged, tempt, ใส่, vaulted, ขี้เกียจ, alienage, witty, เบ้อ, vice versa,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์