บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stay

stay (ซเท) n. vt. vi.
1. พักอยู่, อยู่, การพัก
2. รอ, หน่วงเหนี่ยว, รั้ง, ระงับ, ยับยั้ง
3. เชือกโยง
4. ทน
5. เครื่องค้ำจุน, ค้ำ
6. เครื่องรัดตะโพกหญิง ทำด้วยกระดูกปลาวาฬ
7. หนวดพราหมณ์, เชือกโยง, แกงแนง
คำศัพท์แนะนำ
เครื่องบวกเลข, ลูกหมด, thriftless, Malay, ต้ถุน, ๗ หาร ๑๕ ไม่ลงตัว, bigamist, irreparable, moving piecture, withering, premiere, ปรัมปรา, แปลบ, tussle, มาตรฐานการครองชีพ, อกตั้ง, ข้าหลวงพิเศษ, ภูมินาถ, alluringly, ญวน, ักฟื้น, thrush, ขี้เกลื้อน, seaman, embrocate, skill, firing step, in answer to, splay, referendum, โผน, หุ้นส่วนสามัญ, ฉันไปก่อนละนะ, แปลกถิ่น, whiting, กรรมาธิการ, interrogatory, navigability, incomparable, เขาเรียนหนังสืออยู่, the Resurrection, capital expenditure, toilfully, แกงแนง, หึงหวง, restricted, jerkin, ื้อขาย, สหชาติ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์