บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stay

stay (ซเท) n. vt. vi.
1. พักอยู่, อยู่, การพัก
2. รอ, หน่วงเหนี่ยว, รั้ง, ระงับ, ยับยั้ง
3. เชือกโยง
4. ทน
5. เครื่องค้ำจุน, ค้ำ
6. เครื่องรัดตะโพกหญิง ทำด้วยกระดูกปลาวาฬ
7. หนวดพราหมณ์, เชือกโยง, แกงแนง
คำศัพท์แนะนำ
จับคู่, joule, mistaken, dog days, artificial insemination, สาว, ะเพร่า, abruption, iceberg, deference, nasty, harem, wasn't, give and take, มันเขี้ยว, flabbiness, space age, thickskulled, นมผง, pins and needles, ลาะ, ้นวิสัย, sofa, wet, diffuse, absolute zero, doorman, tripod, แบะ, แล้ว, blotter, gov., plano-, clay pipe, peaky, touch-stone, ขมับ, morbidness, unhesitating, automatically, acetone, storm signal, pick up speed, บาศ, proud flesh, chirr, stableman, disobedience, จั๊ว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์