บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stay

stay (ซเท) n. vt. vi.
1. พักอยู่, อยู่, การพัก
2. รอ, หน่วงเหนี่ยว, รั้ง, ระงับ, ยับยั้ง
3. เชือกโยง
4. ทน
5. เครื่องค้ำจุน, ค้ำ
6. เครื่องรัดตะโพกหญิง ทำด้วยกระดูกปลาวาฬ
7. หนวดพราหมณ์, เชือกโยง, แกงแนง
คำศัพท์แนะนำ
the test of time, quarantine flag, อติเรกลาภ, ภักษา, voice vote, perseveringly, immigration, pilot nut, ชั้นวรรณะ, boundless, bus, promontory, esprit de corps, hearthrug, regeneration, cocoon, วาตภัย, พร้า, butterscotch, ธารพระกร, ท้องแขน, ทัศนาจร, Kantianism, ทิฐิมานะ , งันงก, เหนื่อย, เบื้องปลาย, have (take) the law of, installment plan, uninstructed, bunch, ชุบ, บัญชา, haunch, prelacy, becalmed, Bolivian, switchboard, rattling, preemptive bid, might, นาดำ, tin god, ปืนเมาเซอ, ่อไป, neem, เหลืออดเหลือทน, uncorrected, warranter,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์