บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stay

stay (ซเท) n. vt. vi.
1. พักอยู่, อยู่, การพัก
2. รอ, หน่วงเหนี่ยว, รั้ง, ระงับ, ยับยั้ง
3. เชือกโยง
4. ทน
5. เครื่องค้ำจุน, ค้ำ
6. เครื่องรัดตะโพกหญิง ทำด้วยกระดูกปลาวาฬ
7. หนวดพราหมณ์, เชือกโยง, แกงแนง
คำศัพท์แนะนำ
carry out, rhetorical, คราดพรวนจาน, collision bulkhead, ับปัญญา, humourously, ชัก, , ของให้, moujik, ใบแข็ง, colic, stoulty-made, นางพญา, Chink, Bessemer steel, sweetly, hard-hearted, self-defense, ฝ่าฝืน, make light, sayonara, Norman, ขี้เล็บ, enrobe, fit him to the ground, สาธารณสถาน, prophesy, jar, bolt upright, all-American, delivery, purple emperor, crossbreed, site place, intercept, eugenics, neighborly, strangulate, attendant, ระกา, reference book, ช่อง, darken my door, เอะใจ, นายนาวา, God knows, กฎเสนาบดี, ห้ามสมุทร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์