บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stay

stay (ซเท) n. vt. vi.
1. พักอยู่, อยู่, การพัก
2. รอ, หน่วงเหนี่ยว, รั้ง, ระงับ, ยับยั้ง
3. เชือกโยง
4. ทน
5. เครื่องค้ำจุน, ค้ำ
6. เครื่องรัดตะโพกหญิง ทำด้วยกระดูกปลาวาฬ
7. หนวดพราหมณ์, เชือกโยง, แกงแนง
คำศัพท์แนะนำ
stand for, whisky, ืบต่อ, แม่ไก่, standing water, แก้เผ็ด, street Arab, thoughout the year, ทำนองเพลง, niggardly, coddle, proconsul, bagman, namely, แควก, perjurious, predecessor, dustpan, ตัวกระทำ, house of assignation, sensitively, unconcern, พระมหากษัตริย์, ค้าง, disposed, เก็บมันเสีย, insert, straighforwardly, น้ำนมราชสีห์, close quarters, voice vote, volt meter, loyal, the Flood, protracted, lithium, อาราม, empisicism, soviet, กระดก, ขาดวิ่น, jocosely, fiver, Lancastrian, ตาแดง, fire tower, toxaemia, biblical, investment,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์