บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stay

stay (ซเท) n. vt. vi.
1. พักอยู่, อยู่, การพัก
2. รอ, หน่วงเหนี่ยว, รั้ง, ระงับ, ยับยั้ง
3. เชือกโยง
4. ทน
5. เครื่องค้ำจุน, ค้ำ
6. เครื่องรัดตะโพกหญิง ทำด้วยกระดูกปลาวาฬ
7. หนวดพราหมณ์, เชือกโยง, แกงแนง
คำศัพท์แนะนำ
quencher, contuse, ศักราช, drug habit, petrol engine, home economics, set the pace, ผ้าสำลี, front benchers, kingdom, rote, planking, press conference, fisherman, ถ้อยทีถ้อย อาศัยซึ่งกันและกัน, tragicomedy, tufty, desperation, secretion, fluid clutch, pacemaker, dove, pharisaical, ประจัญบาน, judo, microfilm, punctually, inconceivability, immigration, cleverly, ling, ดนตรี, ภารต, hugely, scold, President elect, prodigiousness, waggon, Augean, vagina, แม่นปืน, เร่ร่อน, hewn, prolixly, discontinuity, ถลาก, note of exclamation, steal a march, Aztec,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์