บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - star-apangled

star-apangled adj.
1. แพรวพราวไปด้วยดาว, (ธง) ประดับดาว เช่น ของสหรัฐอเมริกา
คำศัพท์แนะนำ
overhung, ๘ นาฬิกา, กระหาย, ผัดเจ้าล่อ , บุญมาวาสนาส่ง, downgrade, ลำไพ่, แขวง, ภาพยนตร์, เหย, Bayreuth, hot head, ลิวลม, watermain, มูลฐาน, popping, กุมุท, Paderewski, lgnace, groin, repute, okay, อวชาต, โคนแขน, hexagonal, Woolwich, เจือจาน, ยาใจ, bombax, ชือด, antagonize, เถนขวาด, ใกล้ฝั่ง, หนักใจ, whilom friends, pruriency, intent, wrinkle, coherent, พระเครื่อง, ตัว, domesticate, come to the wrong shop, แผ่, กากกรุน, เห็นจริงเห็นจัง, stencil pen, กระทง, purist, on no account,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์