บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - standing room

standing room
1. ที่สำหรับยืน
คำศัพท์แนะนำ
streaky, เขาต้องมา, ยืน, เครื่องเดินทาง, reservior, masochism, กริ่ม, บุหลัน, tabulation, อเมริกา, transship, ป่อง, เสียวใจ, vastly, เก๋ง, steadfast, เจ้าทุกข์, พฤกษ์, beau ideal, burn the candle at both ends, brag, ขาไก่, state trial, irretrievable, กระจาย, business, วิลาศ, เจ้าชาย, depopulate, ญาติ, black lead, Ness, unresisting, animated cartoon, steerageway, แหลมคม, โกรก, diminutive, black, toilet, refreshment room, ile, regimental, wall in, เก๊ก, first floor, backbencher, adventitiously, detached,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์