บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - standing room

standing room
1. ที่สำหรับยืน
คำศัพท์แนะนำ
หงส์, taken, บรรเลง, world fair, ประเดิม, Massacre of St. Bartholomew, purlin, turpitude, ค้ำประกัน, Boy's Brigade, มุม, frugality, westerly, คุณศัพท์, 'o-, modernization, ขโมย, inducement, าบเอาไปบอก, สมุดข่อย, ท้วม, ัดเบญจมบพิตร, circumstantial, สมนาคุณ, wottest, complaisantly, worsted, miry, the forum of conscience, give birth to, นุ่มนวล, ไพล่, separatist, Diesel hydraulic locomotive, อำ, uninitiated, ประนมมือ, fumigator, corporal, black water fever, disfranchise, unvaried, steadfastness, ดอกไม้ไฟ, นายด่าน, ซอย, newsreel, junior, appeal to the country,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์