บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - standing room

standing room
1. ที่สำหรับยืน
คำศัพท์แนะนำ
perfidiously, orthopedics, กัมมันตภาพ, waxy, าแต่ก่อนไก่ขัน, ไม้ดัด, therein, frying pan, infatuation, twitch, Cesarean, three-masted, จินตกวี, tableau curtains, bay, แก้คดี, ดนัย, หาอาหาร, drastically, numerative, หอระฆัง, potted meat, ก่น, stipulation, desecrate, wonted, book notices, booster, เมื่อเวลา, ละเมิด อำนาจศาล, packed, แพลง, seed drill, low tide, shy, excruciate, cartload, เสียงตบมือกันกราวใหญ่, กรมข่าวกลาโหม, squalidness, zip gun, ฝรั่น, อร่าม, ocular, pair, tourmaline, Anglophobe, ordinance, affectionately,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์