บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - standing room

standing room
1. ที่สำหรับยืน
คำศัพท์แนะนำ
cartridge belt, wastefulness, เสื้อเชิ้ต, adjoining, สภานายก, คุณหรือผมนี่แหละจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ, tin tack, tragically, loophole, lots of, montage, ใหลหลง, bowline, เขาพูดไม่อั้น, ยกย่องชมเชย, rook, zip, อาจเอื้อม, ป้อมตำรวจ, วานร, หลาบ, plop, ฟันน้ำนม, On His Majesty's Service, great gun, ย่อยยับ, seventh, กระบือ, stride, herpetologist, บิณฑบาต, extirpation, programme, diploma, แฟบ, เสี้ยน, บานปลาย, under her wings, ship of the desert, Romanian, ชี้น, ด้อย, ธรรมสวนะ, จับตา, progeny, Handel, row house, frappe, sulfonate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์