บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - standing room

standing room
1. ที่สำหรับยืน
คำศัพท์แนะนำ
goven, iron curtain, แถวหน้ากระดาน, portly, ผมคิดเลขข้อนี้ไม่ออก, ของธรรมดา, ungainly, entwine, shipper, นายทหารชั้นประทวน, ลูกเขย, other, ประดับ, dripping, chemist's, invisibility, distinguish, flirtation, coster, stab in the back, parlor, ปิตุฆาต, full measure, กระโจมปืน, herbal, เยอะแยะ, on speaking terms, blacken, สู, ูก, deceitfulness, creditable, พระนางเธอ, นาฬิกาเดินเรือ, tellurium, หลาก, เรือแท็กซี่, drifter, garnet, คนแปลกถิ่น, southwest by west, word square, fiddle-crab, cure-all, Frederic the Great, petroleum jelly, turn up his toes, private member's bill, เมื่อเช้านี้,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์