บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stage-hand

stage-hand
1. คนยกฉาก
คำศัพท์แนะนำ
clothes moth, chauffeuse, Sunda Land, voila, wasp, wedding ring, marvel, นิสัย, aesthete, Caxton, ultramodern, โดดเดี่ยว, duotone, lady-slipper, celebration, ก้อง, สลวย, นิมิต, fortitude, mislead, เตินเต่อ, ถ้าเช่นนั้น, traditionalism, point, skin-deep, expo, inclined, air cell, แอ่ว, โซเซ, ah, ครัน ๆ, wagelevel, religiousness, ปกติ, ship broker, รื้อไข้, สาขา, ทึนทึก, vesicle, guinea-fowl, ฝรั่ง, baptism, หน้าแล้ง, dishonorably, directness, infatuate, miraculously, fledged,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์