บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - stage-hand

stage-hand
1. คนยกฉาก
คำศัพท์แนะนำ
ปีจอ, Nubian, seven seas, constitutionalism, underslung, cane-chair, intervenei, profoundly, magnum, กฎเสนาบดี, ระเบียบแบบแผน, ยุ้ง, กาลัญญุตา, beauty queen, ghost word, ปฤกษา, accout, จวนผู้สำเร็จราชการ, noticeably, เตี้ย, coincidently, Shinto, habeas corpus, อธิการบดี, context, สีส้ม, tortuously, chastened, standard lamp, edible, big toad, squid, green light, คลังสินค้า, secondhand, แฝงŽ, lake, ประทับใจ, ประชาคม, true bill, ัวสำคัญ, P/A, stool, อิฐ, เสือกสน-กระเสือกกระสน, ตรง, pith, ใจบุญ, จั่น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์