บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - spy

spy (ซไพ) n. vt. vi.
1. จารบุรุษ, คนสอดแนม, นักสืบราชการลับ, สอดแนมดู, ดอดรู้
2. มองเห็น, สำรวจ
3. สะกดรอย
คำศัพท์แนะนำ
diffuseness, กระปรี้กระเปร่า, Oceania, scramble, alackaday, จ้ว, apple, drop bar, an, Jacobean, potato, passive vioce, in situ, rowboat, rickety, high-strung, หน้าผาก, ุกทิศานุทิศ, owlet, Phalaenopsis, mischief, Twist, Oliver, ขื่อจมูก, break silence, two-fifteenths, ซักไซ้, circumnavigation, immoderate, stank, ตัวจักร, platitude, deficiency diseases, จันเจน, mortice, Klansman, in God's name, อาหารสำเร็จ, led, ยนต์, midAtlantic, Daniell's cell, อิฐ, medico-, phrenology, fresh man, gloatingly, frivolously, คณะ ทันตแพทยศาสตร์, มุม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์