บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - spy

spy (ซไพ) n. vt. vi.
1. จารบุรุษ, คนสอดแนม, นักสืบราชการลับ, สอดแนมดู, ดอดรู้
2. มองเห็น, สำรวจ
3. สะกดรอย
คำศัพท์แนะนำ
บุษบก, อั้งยี่, acrostic puzzle, พระพิมพ์, permissive, neutrality, น้องนางเธอ, จ๊ะเอ๋, goose-flesh, อดค่อน, workaday, ราชพฤกษ์, mooky, K.O., enclose, minor, flair, windlass, mammalian, แประ, dead body, vassalage, genre, ลำตัว, Paris green, chablis, derm, indorse, settled, เสด็จพระราชดำเนิน, provokingly, sinus, radiogram, town clerk, fortify, bream, aerodrome, leatherneck, pallid, ย่าง, withhold, ขับเคี่ยว, ลูกกลิ้ง, colloquial expression, tempo, aridness, อีกา, memorial, spick,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์