บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - spy

spy (ซไพ) n. vt. vi.
1. จารบุรุษ, คนสอดแนม, นักสืบราชการลับ, สอดแนมดู, ดอดรู้
2. มองเห็น, สำรวจ
3. สะกดรอย
คำศัพท์แนะนำ
ลัทธิประชาธิปไตย, fixings, fleet captain, มะเร็ง, house-holder, เหยียด, windy, logging camp, Roman Catholicism, ห่าง, มโนรถ, pharmaceutically, comprehensible, Reformed Chuches, pick up his heels, graveled, jarful, ทำบุญคุณ, ฟิต, กระสือ, มังคุด, bade, Virgin Mary, gainsay, friableness, ป่วน, -ery, curtain fire, ้าปาก, ไม้ไผ่, rile, jasper, stricken in years, frugally, ้อมรบ, ขะยั้นขะยอ, ร้อยละห้า, ูงตระหง่าน, get through, เข็มซ่อนปลาย, บีบ, theft insurance, superiorly, oath of allegiance, บ่าย ๔ โมง, ตะเพิด, pertinacity, Pantheon, half-way,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์