บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - spite

spite (ซไพท) n. vt.
1. เจตนาร้าย, แกล้ง, เย้ย
2. เรื่องโกรธเคือง
คำศัพท์แนะนำ
angle brace, school mate, P.C., sabre, eighth, censure, lint, นผี ๆ, in place of, อยหลัง, masterful, rodent, อดอาลัย, fogbank, rearward, มรณภาพ, kindliness, horrid, karat, Lord High Constable, crossheading, อุบาย, grope, plunge, jigger, เพ่อ, กายสิทธิ์, pectin, ศัสตรา, ruffian, petrol, Oberon, สันทัด, กบี่, honeycomb, เฒ่า, pleasure boat, preferred share, man of straw, Lizzie, escalation, sticker, copybook, อรัญวาสี, sprayer, ต่อเพลง, แยบยล, ไก่แก่แม่ปลาช่อน, licit,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์