บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - speculative

speculative (ซเพค-อิวเลทิฝ) adj.
1. เดา, เก็ง, นึกฝัน
2. เสี่ยงโชค, ซื้อขายหุ้น ที่ดิน เพื่อเสี่ยงโชคหากำไร
คำศัพท์แนะนำ
ประทานโทษ, sufferable, oatmeal, ของ, off-hour, สาสม, as gay as a lark, German text, ลึก, superstitiousness, wipe, golden, สมบัติ, anatomic, WAAC, hinterland, mariner, rattan, รีม, friend at court, mugwump, เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหนเสีย, underslung, คัดโลหิต, merman, พระนางเธอ, ventriloquist, filter cigarettes, ปีน, maker, คอแร้ง, Grand National, tigereye, tadpole, รุงรัง, U.S.A., ผิวหวัง, ่อนแรง, ละม่อม, scrupulousness, salt of hartshorn, สมประดี, bizarre, ขัดห้าง, racily, ละครชาตรี, demeanor, สมา, inflate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์