บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - speculative

speculative (ซเพค-อิวเลทิฝ) adj.
1. เดา, เก็ง, นึกฝัน
2. เสี่ยงโชค, ซื้อขายหุ้น ที่ดิน เพื่อเสี่ยงโชคหากำไร
คำศัพท์แนะนำ
มั่งมี, Vaterland, มัง, Big Bertha, Sarajevo, denunciator, nosy, ตัดถนน, turbulence, fulcrum, impressible, Chiangsan, ทรงพระครรภ์, transoceanic, turbid, Authorized Version, draw level, inefficiently, ore, หลาบ, D.D., wager of battle, presidium, กายวิภาคเปรียบเทียบ, endemic, -ferous, criminal conversation, there-, หมาย, ก้อน, ปลาย่าง, vision, เอกพจน์, horse-fly, sounder, สุรเสียง, verbose, cricket, gradate, bevel, Franciscan, ผู้พิมพ์, ชู, hard nut to crack, cowage, อสุจิ, ถอนสายบัว, teahouse, prosecute,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์