บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sounder

sounder (เซาน-เดอะ) n.
1. ไม้สำหรับหยั่งน้ำในท้องเรือ, เครื่องฟังสำหรับต่อกับเครื่องรับโทรเลข
คำศัพท์แนะนำ
สายหยุด, pavement artist, interment, meretriciously, worried, บรรเลง, fairy, dispensing chemist, lineman, affixture, unreasoning, ผู้จ้าง, take the count, welfare state, sweep the board, ซ้อมค้าง, dragomen, go to bed, ผู้ไปนมัสการ, bamboo, ยอดเงิน, กรมวิทยาศาสตร์, อดมื้อกินมื้อ, parer, ข้าวเบา, artfulness, premedical, ประทานโทษ, เมตตากรุณา , กรมคลัง, fatted, กรรมบถ, imperfectly, curacao, arson, specialized agency of the United Nations, กระหยิ่ม, ก๋, disyllabic, shaly, pan-American, acrostic puzzle, adduce, slither, excellent, Pole, ระหองระแหง, bounteousness, brief,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์