บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sophism

sophism (ซอฟ-อิส'ม) n. adj.
1. เหตุผลผิด ๆ ที่อ้างขึ้นเพื่อตบตา
คำศัพท์แนะนำ
aquarium, แกงจืด, discolor, จำหนับ, ensured, zip code, unseat, ล่อยมือ, concerning, bike, let fly, ชักชวน, เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน, หลาย, stalely, เหม็นฉู่, gaudiness, Giant's Causeway, หมาง, ทรงพระครรภ์, าดหมาย, เข็ด, machine steel, whitesmith, quarter day, shogun, pregnantly, ป๋อม, ประมวญ, beneficence, nailer, maraud, T-bolt, misquote, petit, ลูกหนัง, four-went way, transporter bridge, odiousness, เลินเล่อ, cud, เสียงประสาน, แม่เจ้า, psychic, พึ่ง, trip, ฐม, helicopter, songless,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์