บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sophism

sophism (ซอฟ-อิส'ม) n. adj.
1. เหตุผลผิด ๆ ที่อ้างขึ้นเพื่อตบตา
คำศัพท์แนะนำ
mignonette, rondeau, illusory, กลิ่น หอมตงิด ๆ, sovereign, โศกเศร้า, มโนห์รา, fifteen, imaginable, อุปราคา, อาณาจักร, โรค, pumped out, ยายชี, Upanishad, พบ, helm, อนัม, ตั้งภูมิลำเนา, recession, amphibian, toft, ปากลำโพง, gallows-ripe, อนาถา, บั้นปลาย, walkie-talkie, bacterial, อังสะ, au revoir, defend, mankind, budget of news, อาศิรพจน์, hold his head high, trashy, gudgeon pin, นักสวด, Bureau of Census, garrotte, adequately, bigness, shorthorn, บทบัญญัติ, ขัดใจ, พระพาย, Officers' Training Corps, tail wind, เล่นลิ้น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์