บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sophism

sophism (ซอฟ-อิส'ม) n. adj.
1. เหตุผลผิด ๆ ที่อ้างขึ้นเพื่อตบตา
คำศัพท์แนะนำ
whole-length, confiding, half, inobservance, maledictory, improbability, ยมก, ไถ, captive, internationally, valet, denatured alcohol, ฉลุ, กึ่ง, waters, punka, งอกงาม, สะเดา, label, incoherent, ครา‹, spontaneousness, งูจงอาง, นมนาม, interact, degrade, trout, passionate, seaworthy, พอ, สือปลา, ovoid, สารภาพ, Ganesa, biblical, ชั่วกัลปาวสาน, ปลูกสร้าง, กบี่ธุช, bill discounter, สมพัตสร, pollard, boxer, พิมพ์สำเนา, ปูจ๋า, bis, concert, เคว้ง, ฝ่าย, fresher,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์