บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sophism

sophism (ซอฟ-อิส'ม) n. adj.
1. เหตุผลผิด ๆ ที่อ้างขึ้นเพื่อตบตา
คำศัพท์แนะนำ
take charge, หย่อย, กระบุงŽ, อิ่มหนำสำราญ, specific, บาลี, send down, cartridge belt, กรมราชเลขาธิการ, strike while the iron is hot, รู้มาก, ึง, stipulate, enmesh, กงค้าง, inconsistency, นายตรวจ, transiently, rep, เวทีมวย, flying machine, chieftain, น้า, resonant, boot, $, spot, ไภรี, -er, Ganesha, Solon, ครั้งนั้น, condemned cell, incubatory, ชุกชุม, กระจัดกระจาย, by marriage, cheval glass, กำไร, goblin, rigth turn, spray, ทันเวลา, cape, สุรุ่ยสุร่าย, impersonate, taw, cavalryman, แปล,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์