บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sophism

sophism (ซอฟ-อิส'ม) n. adj.
1. เหตุผลผิด ๆ ที่อ้างขึ้นเพื่อตบตา
คำศัพท์แนะนำ
รัตนาภรณ์, พรรคก้าวหน้า, จอมเปี้ยน, เหียนราก, เรี่ยม, รุกล้ำ, Christmas book, debutante, Vatican, porcelain, กว้าง, ผืน, around theclock, bouncer, สิกขาบท , regared, วิพากษ์วิจารณ์, possessive case, bull-faced, teasle, โก้ ๆ, ะเว้น, fire control, อน, alertly, transmigrate, แปลกใจ, spanner, dietetics, สืบตระกูล, ร้อนเปรี้ยง, so long as, ขาดตกบกพร่อง, quarterfinal, defy, kinetic theory of heat, ไพชยนต์, bedside manners, องคชาต, teachers college, เนื้อวัว, downy, palatable, curtain call, unpretentious, ตราประจำตระกูล, hereby, เกลือก, League Football,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์