บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sophism

sophism (ซอฟ-อิส'ม) n. adj.
1. เหตุผลผิด ๆ ที่อ้างขึ้นเพื่อตบตา
คำศัพท์แนะนำ
ร้านตัดเสื้อ, ทานบน, potent, Kashmir, nebulae, carry weight, memorize, ้องพาน, eyeful, good money, ชู, Rt. Rev., prompt, rest house, cabstand, cross-voting, กระดากใจ, give and take, ครบ, craggy, signora, instinctively, brought to bed, expatriate, innings, กาลครั้งหนึ่ง, คุณต้องระวัง, dishonourable, ือสา, pandanus, tobacconist, ทิฐิ, in any event, มีอิทธิพล, arraignment, ตัวมาร, ขับร้อง, บานเย็น, ถัว, reservedly, ดื่มอวยพร, frying pan, contingent, emphatically, ถือ, geopolitics, astound, pimply, offensively,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์