บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sophism

sophism (ซอฟ-อิส'ม) n. adj.
1. เหตุผลผิด ๆ ที่อ้างขึ้นเพื่อตบตา
คำศัพท์แนะนำ
radii, victor, impertinence, jihad, tightly, เปรี้ยวหวานมันเค็ม, looseness, at the first blush, ลง, perfide Albion, editor in chief, delusion, Yosemite National Park, Prussia, หนังกำพร้า, เสมอภาค, letterweight, วันตัว, storm sail, ตะล่อม, melanism, กลางหาว, มโนสาเร่, เถลิงราชสมบัติ, heady, feckless, นมผง, ผิดสำแดง, อดอาลัย, assembly-man, osmunda, Ph. D., omnipotent, ทประพันธ์, shiver, มักใหญ่ใฝ่สูง, oldness, ink, ครองสิกขา, ชุมทาง, Geneva Conventions, ท่านผู้หญิง, คนหยุมหยิม, เนื้อหา, มอดม้วย, prop, gnarled, lionhearted, living standard,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์