บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sophism

sophism (ซอฟ-อิส'ม) n. adj.
1. เหตุผลผิด ๆ ที่อ้างขึ้นเพื่อตบตา
คำศัพท์แนะนำ
inflammableness, unexpectedly, ลูกกระโปก, conductivity, ทำเล, jadeite, eminently, gynecology, สะเทินน้ำสะเทินบก, แตก, capitalize, จม, mutual loan association, friendlessness, temple tree, slogger, louse, inveteracy, velvety, Walloon, relativity, distortedly, หาไม่พบ, คอยเฝ้า, บ้วน, leathers, ปัญจ, ไก่สาว, อ้ายเตี้ย, นางเก้ง, aesthetical, eyelash, ข้าวกล้า, interject, ดำหัว, darkey, right line, ราง ๆ, การคลัง, ้าย, เนียม, sweet one, โหวง, foundation post, occupy, ฟ้า, N.Z., cut jokes, shock troops,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์