บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - somewhere

somewhere
1. ที่ใดที่หนึ่งนรก
คำศัพท์แนะนำ
แห้งผาก, empress, suppliant, seashore, คอขวด, blithely, reigning, stall reader, semiautomatic gun, respective, jingle, powwow, Throne Hall, tenderfoot, steady, stud book, jimjams, to start with, Arnold, Matthew, Cowper, Smith, supt., ปรินิพพาน, irreconcilable, น่าเบื่อ, iron mold, apostle, ใส่, ระบบ, sword grass, Lud, spring mattress, wrick, เป็นตุเป็นตะ, genie, เวิ้งนาครเกษม, dowager, arrogance, pertain, หมิ่นประมาท, hand towel, insurgent, จ้องมอง, Book of Common Prayer, rend, galore, ทุ่นแรง, where'er, sea-borne,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์