บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - somewhere

somewhere
1. ที่ใดที่หนึ่งนรก
คำศัพท์แนะนำ
ภาคปฎิบัติ, wry, ทันตแพทย์, ash pumpkin, primary battery, บทบาท, นภดล, intended, โลกนาถ, denouement, ปาโมกข์, cravenly, documentation, mentor, rarification, toggle switch, ferric, ที่ลุ่ม, seer, ครั่นเนื้อครั่นตัว , acquisitively, ระส่ำระสาย, impassioned, minority report, sonar, เจ้าประคุณ, browbeaten, fondly, godparent, โกสน, ใบ, snobbishness, ir-, dauphine, clandestinely, diocese, concurrent, lithe, scene, speciousness, เยอรมัน, เนื้อหนัง, neutron, ลงตก, delible, torque converter, be even with, Gentlemen v. Players, demesne,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์