บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - somewhat

somewhat
1. ค่อนข้าง, บ้าง
คำศัพท์แนะนำ
ตาลปัตรฤาษี, flaglieutenant, Venezuelan, mumps, primitive, แตงกวา, อะไร, dismally, arsenite, -วิทยา, คืนยังรุ่ง, เขตหวงห้าม, to arms, ตะกอ, triple first, นิราศ, สลอน, cave in, warthog, เยิ้ม, thanksgiving, เหล็กใน, folksiness, handmaid, hypoid gear, คบชู้, Singaporean, ระทดใจ, หอ, nabob, mem, mews, mellifluent, skittishly, meridian, เครื่องราตรี, หยิม ๆ, stingy, ช่วง, ซ้น, amicable, น้าว, charabanc, pomfret, นิตินัย, quantitive, เช็ค, แตกพรรค, railroad,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์