บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - somehow

somehow
1. ด้วยเหตุใดไม่ทราบ, ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง, ด้วยวิธีใดก็ตาม
คำศัพท์แนะนำ
gall, emergency exit, ฝาก, bad, exultantly, highly seasoned, นักวิทยาศาสตร์, Florida water, จัก, รายปักษ์, open town, counter, plaint, alright, duckboard, แสวงหา , afforestation, majordomo, รื้น, บอลล์, หมากผู้หมากเมีย, กินหาง, aircraft carrier, รถโดยสาร, -al, cession, โพ้นทะเล, serious, ดูถูก, รจนา, bleakness, foundry, brittleness, brambleberry, bereaved, waterworn, teak industry, กริยานุเคราะห์, อัยกี, depression, individualist, anticlimax, นที, ปากจัด, out-of-date, adjustable spanner, snack bar, teeter-board, skin friction,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์