บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - somehow

somehow
1. ด้วยเหตุใดไม่ทราบ, ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง, ด้วยวิธีใดก็ตาม
คำศัพท์แนะนำ
กิจธุระ, โร่, glacially, fire, ประนีประนอม, กวาง, สดุดี, เห็นอกเห็นใจ, พร่สะพัด, stator, at rest, มัวมืด, ห้องเรียน, ฝักแค, ูโรง, consternation, order-in-council, civil, locomotor ataxia, strapless, รวจ, briar, ตาเต็ง, nebula, Jain, pitch-black, ิ้งระเบิด, รถรบ, thumper, mislead, unsettle, ดอก, inexistence, operating theater, disgusting, lovable, fold, เห็นใจ, aerothermodynamics, lunacy, ัวควบคุมกระแสไฟฟ้า, บั่น, วันทอง, บ่อน้ำร้อน, oddity, pushpin, ถ้วยแก้ว, can't, cowl,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์