บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - soma

soma (โซ-มะ) n.
1. ต้นโสมของอินเดีย, น้ำโสม
คำศัพท์แนะนำ
melodramatic, kick, ฉอเลาะ, current account, relocation, เผด็จศึก, headway, nonsense, ungainliness, lean face, disarray, ethereal, slew, falter, the brass, ศักราช, counterclockwise, once, penal laws, โป้ง, abstract art, highest, ปากเหยี่ยวปากกา, สหาย, หนี, soar, licentious, ท้องแขน, postulate, aqueous humor, กล่าวอีกนัยหนึ่ง, N.E., ผู้จำนอง, partial, อนารยชน, ramaism, Cossack, ash grey, page, Carboniferous, องค์, กค้าง, ตีสาย, ตกประหม่า, บัญชา, applecart, gorgeous, His Excel lency, ับสน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์