บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - soma

soma (โซ-มะ) n.
1. ต้นโสมของอินเดีย, น้ำโสม
คำศัพท์แนะนำ
participant, technical assault, cranky, harvest festival, estimable, sheep, ขันแข็ง, ปัจจุบันกาล, campus, ช่วง, putty medal, หยอมแหยม, ลูกธนู, unexpected, furtive, ball, make the grade, willow pattern, circumlocutionist, รึ่งวงกลม, disarmament conference, fro, flashgun, วิชาการ, drowsy, สะพายแล่ง, concordant, suppuration, กระหม่อม, ไปทาง, Valley of Ten Thousand Smokes, Silesian, ราโท, abeam, กำนัล, ดุเหว่า, fardel, ผา, prolonged, firewalk, N.Y., สังหาริมทรัพย์, she-, unloose, pollution, rescue, Tengku, siren, gun-metal,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์