บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - soma

soma (โซ-มะ) n.
1. ต้นโสมของอินเดีย, น้ำโสม
คำศัพท์แนะนำ
tata, บุรี, Secretary of State, auspicious, protuberant, gallnut, soup, weather, unreason, แต่วัน, politeness, catgut, นก, dishonest, amends, ดูเถอะ, มัครใจ, it, presage, เฉลียว, อัดใจ, ร้อง, Empire Day, ทวาราวดี, เพราะดังนี้, grapple, นอก, กดื่น, offset, lyric stage, ทำลาย, พักรบ, protege, ป็นต่อ, incrust, stockade, touching, dressmaker, armylist, privileged communication, up-to the-minute, gondolier, กำยำ, Cinderella, stave, ป็นตัว, under her thumb, oil his hand (palm), กระเป๋า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์