บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - soma

soma (โซ-มะ) n.
1. ต้นโสมของอินเดีย, น้ำโสม
คำศัพท์แนะนำ
เปอร์เซ็นต์, turncoat, plaster with praise, with young, ลอ, oak, baby clothes, หางกะลวย, petrology, confidence man, evangelic, พระพุทธเจ้าข้า, chow, infant, เหล็กสกัด, smart money, อกตูม, aesthetics, cauldron, mainsail, townsman, กีบรถ, serration, ทุร-, oil engine, seamstress, ขี้ฟัน, torsion balance, เหม็น, B.C.G., thereto, Kaleidoscope, section mark, ฉือน, satisfactorily, beseemingly, trivialness, bell rope, Argonauts, lovey, คุณประโยชน์, new-laid, Mussolini, Sharp, Becky, rough diamond, turn tail, ขยอก, เถือ, หัวน้ำขึ้น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์