บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - soma

soma (โซ-มะ) n.
1. ต้นโสมของอินเดีย, น้ำโสม
คำศัพท์แนะนำ
หูไว, ยากแค้น, canister shot, ambitiously, เกื้อกูล, วิหค, , inaudible, primly, erratic, ฟุบ, เหลือแหล่, ดอนเจดีย์, leukocyte, pet cock, circuit, gratify, transport vessel, scourge, จรรยาแพทย์, ท่านทั้งหลาย, funk hole, Regina versus Jones, ราชินูปถัมภ์, ุล่วง, oriental, cardamom, ระราชบัญญัติ, civil rights, สุดโต่งล สุดท้ายปลายโต่ง, ี้แจง, ticket punch, declaration, Gulf States, horizontal linearity, marchese, acerbity, ปฤจฉา, canst, tuberculosed, กระดูกอก, living wage, tweak, ปราณ, หุ้มห่อ, latticework, encyclopedia, G.C.B., ภาพหน้าปก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์