บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - soma

soma (โซ-มะ) n.
1. ต้นโสมของอินเดีย, น้ำโสม
คำศัพท์แนะนำ
โรมัน, humaneness, rapport, shrimp, turn out, asseveration, Job's tears, United States of Europe, ตำรวจจราจร, ก้อยคุณแพ้ หัวผมชนะ, all hours, ไม้โท, razorback whale, exclusion, ลูกลื่น, ข้อเสือ, ชี้ชวน, beset, ศารท, blue jeans, ตะล่อม, อยู่โยง, nuclear, antler deer, aplenty, figure skating, หมึก, Chaucer, uneconomic, แมง, decoction, duet, ปืนเล็ก, ฝึกหัด, tame, nudity, น้ำมันดิน, ทรพิษ, sententious, ขี้หู, particularization, subject heading, treble clef, กระวนกระวาย, so so, ตกเติม, harp, March hare, รงค์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์