บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - soma

soma (โซ-มะ) n.
1. ต้นโสมของอินเดีย, น้ำโสม
คำศัพท์แนะนำ
อ้ายโง่, vapoury, air chief marshal, golden number, chop, smitten, sea cock, แชเชือน, racial characteristics, fleshy, sojourn, บาด, ่วนภูมิภาค, obliterate, brocaded, sheldrake, Krypton, whorled, ักหนา , wring, ส้มโอ, whodunit, ทวย, ้าแพร, ู้อาสาสมัคร, เพลี้ย, ระโหย, gigmanity, compute, bore, ขึ้นช่าย, witless, flannelet, ascendant, horticulture, from day to day, expo, เร่งเร้า, inconsequent, seismology, weekend market, two-sided, the Rock, information, thunderstorm, termination, excursion, สิบเก้า, plea,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์