บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - soma

soma (โซ-มะ) n.
1. ต้นโสมของอินเดีย, น้ำโสม
คำศัพท์แนะนำ
deftly, ตู่, ลงมือ, changeability, ต็มตัว, อ้ายหนู, ช่างเหล็ก, ทานตะวัน, centre, academically, freezing point, statute, sketchbook, phonocard, พิง, misinform, speciosity, think nothing of, reproachless, lynch, เจ้านาย, รอง, เขาตึงกับผมไปหลายวัน, ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ, รม, เซ็ง, ย่องแย่ง, covering, เชลยศึก , ิด ๆ กัน, liquidity, episode, Berlin blue, bondage, Royal Highness, vetting, ป่ง, eat humble pie, per capita income, unfold, ฝ่ายใน, เงินต้น, อิรัก, stand a chance, his like, steerageway, locally, notebook, dubiously,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์