บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sodality

sodality (โซะแดล-อิทิ) n.
1. ความเป็นเพื่อนกัน, การรวมกัน, ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน
คำศัพท์แนะนำ
love-begotten, vagabondism, lean, ก็บ, ตะครุบ, ต้นกล, blaze, custom-house, ถึงอนิจกรรม, gizzard, Polaroid, Russian leather, lanky, far-fetched, a good few, จินตกวีนิพนธ์, accurate, บุบสลาย, guileful, เตรียมพร้อม, เครื่องทอผ้า, rhinestone, club-bag, ลังจาก, noxiousness, walled city, adroitly, อั๊ก, the gospel of efficiency, serve notice, สั่งสอน, มไหศวรรย์, sea wolf, a-, hydrocotyle, จุ, ทศกรีฑา, ด้ายดิบ, insinuate, busman, ห้องนั่งเล่น, ห้างร้าน , joint-stock company, princeling, วาดเขียน, K.W., ตาตุ่ม, stock-king, his Sunday best,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์