บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sodality

sodality (โซะแดล-อิทิ) n.
1. ความเป็นเพื่อนกัน, การรวมกัน, ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน
คำศัพท์แนะนำ
เลี้ยง, โรคน้ำคาเนื้อ, jettery, betaken, actor, witch, คดกริช, ขยิก, มัชฌิม, เจ้าบ่าว, จงเกลียดจงชัง, reaping machine, make fast time, สูเจ้า, เจี๊ยก, เหล็กแผ่น, L.R.C.S., กะละมัง, aurora, ผู้มีเกียรติ, pickaback, mobilization, Philippines, ถ่ถอน, posteriori, toffee, profit, putrefy, confer, artificial satellite, -arious, เสียขวัญ, สังคัง, formidably, dunderhead, ลงทุนลงแรง, explain, ตม, ขวดโหล, Park Lane, จับจด, rest cure, น้องชาย, ต้องซู่, wardress, gewgaw, รู้เบาะแส, คลึง, prematureness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์