บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - snowy

snowy (ซโน-อิ) adj.
1. เต็มไปด้วยหิมะ, มีหิมะตกจัด, ขาวเหมือนหิมะ
คำศัพท์แนะนำ
tragedienne, สามานย์, kaleidoscopic, ชล-, hat, ป้องกัน, purgative, corona, ตกดึก, one-man, อกสาร, cough, accidence, พังพาบ, มธุรส, Erse, wood fiber, fireside, see off, ก็ช่าง, กระดูกข้อมือ, orghochromatic, วิศวกรช่างกล, โอละพ่อ, pea, quay, vol., soul-stirring, หิวกระหาย, เรียงพี่เรียงน้อง, lateen sail, ลอยนวล, fusilade, legally, Ottoman Empire, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, tabulate, covention, สูด, ไม่ก้ำเกินกว่ากันเท่าใดนัก, มัชฌิมวัย, หอก, ribald, dressing bell, ทองอังกฤษ, synthetize, ทาน, ไคล, กระเดื่องนาม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์