บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - snatchy

snatchy (ซแนช-อิ) adj.
1. ฉวย, ฉก, จิก, ตอด, ฉวยโอกาส
2. กระพือ, กรรโชก
3. ขโมย (จูบ), วิ่งราว
4. คร่า, ฉุด
5. เศษ (อาหาร), ท่อน (เพลง), กระท่อนกระแท่น, กะรุ่งกะริ่ง
คำศัพท์แนะนำ
feature, marathon debate, beguile, speak for, ดู, compot, laboratory of ideas, infinitely, consumption, ันหมู, สมน้ำหน้า, กิระดังได้ยินมา, ทาบทาม, เป็นอันดี, polytheism, weather eye, ante meridiem, sizzle, glengarry, ลูกจ๊อก, inconceivability, inculcate, loading platform, noo, contemptible, hand to hand, บายศรี, legitimatize, แก้ผ้า, ขุ่นใจ, ฟุฟะ, นามวลี, naivety, mayoralty, high school, matchwood, coal master, bitten, blond, go to our account, pious, commissar, erasure, mouser, ด้านหน้า, cannikin, quayside, launching pad, admiral,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์