บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - snatchy

snatchy (ซแนช-อิ) adj.
1. ฉวย, ฉก, จิก, ตอด, ฉวยโอกาส
2. กระพือ, กรรโชก
3. ขโมย (จูบ), วิ่งราว
4. คร่า, ฉุด
5. เศษ (อาหาร), ท่อน (เพลง), กระท่อนกระแท่น, กะรุ่งกะริ่ง
คำศัพท์แนะนำ
กี่ยวพัน, take aback, Freudian, vestibule, psychologist, wrinkly, unfairness, คูหา, call a halt, กรมราชองครักษ์, rosemary, redaction, น้ำมันสะระแหน่, cut both ways, ศารทพระจันทร์, tactical unit, innovator, magistracy, carat, Livingstone, David, Lowell, กระ, khaki, จับจอง, ครือ, fretted, walking crane, fusee, gauziness, yaw, narcissi, grassy, tread on his corns (toes), carpentering, in the soup, promiscuously, pretty much the same, รถพ่วง, กาไหล่, soil conservation, heritable, บอด, K-ration, Rx, wolverine, ้ำซาก, กลั่น, กี่, send him about his business,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์