บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - snatchy

snatchy (ซแนช-อิ) adj.
1. ฉวย, ฉก, จิก, ตอด, ฉวยโอกาส
2. กระพือ, กรรโชก
3. ขโมย (จูบ), วิ่งราว
4. คร่า, ฉุด
5. เศษ (อาหาร), ท่อน (เพลง), กระท่อนกระแท่น, กะรุ่งกะริ่ง
คำศัพท์แนะนำ
raise steam, ลูกเต็นนิส, ไพรัช, ธรณีประตู, promontory, เครื่องใน, กังหันไฟฟ้า, ตั้วเฮีย, piratical, wilful, เจือจาน, pyx, at least, estrange, engulf, four-letter word, เสี้ยว, จิ้งเหลน, pay off, สกปรก, six-reeler, ขอบ, unequal, ็แหละ, กระดานดำ, fiend, ปะหงับ ๆ, หัวการเมือง, เดียรดาษ, monopolist, taratantara, พริ้ง, whirl, อัคนี, bulgarian, สารนิเทศ, scrupulousness, tempos, manipulate, ส่าย, บูโรทั่ง, rear sight, มหาวงศ์, ปลาย, on occasions, ดาษดื่น, economizer, ประทานบัตร, reboubt,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์