บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - snatchy

snatchy (ซแนช-อิ) adj.
1. ฉวย, ฉก, จิก, ตอด, ฉวยโอกาส
2. กระพือ, กรรโชก
3. ขโมย (จูบ), วิ่งราว
4. คร่า, ฉุด
5. เศษ (อาหาร), ท่อน (เพลง), กระท่อนกระแท่น, กะรุ่งกะริ่ง
คำศัพท์แนะนำ
fledgeling, rhymer, ส่งเสริม, vault, storm troops, mortgagor, blazing, profusely, baronial, defined, ช่อง, get used to, hyacinth bean, liver extract, ข้าวต้มขาว, เอาใจ, brandish, countryseat, อนารยธรรม, ใคร่, immediately, ชุมนุม, emptiness, rink, revolt, ซาน, clerk of the works, ตอบ, hack, wrinkled, double-faced, fettle, รถประจำทาง, ปากบอน, สังคัง, eviscerate, C, องร้าย, big'un, ปัตตานี, เครื่องบินแมงปอ, masker, กรรม, สังขยาคุณศัพท์, lain, today week, boutique, recording angel, prosiness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์