บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - snatchy

snatchy (ซแนช-อิ) adj.
1. ฉวย, ฉก, จิก, ตอด, ฉวยโอกาส
2. กระพือ, กรรโชก
3. ขโมย (จูบ), วิ่งราว
4. คร่า, ฉุด
5. เศษ (อาหาร), ท่อน (เพลง), กระท่อนกระแท่น, กะรุ่งกะริ่ง
คำศัพท์แนะนำ
ukase, ดีซ่าน, โลหกิจ, grossness, mutter, voluminously, ภพ, treaty, jet motorboat, ปริมาณ, polyandrist, D.C., Talmud, ไต้, staffs, ดาวประจำเมือง, tourism, ว่านน้ำ, ตงฉิน, toilet room, sanitary cordon, Mendelssohn-Bartholdy, chit, degrading, ว่านหางช้าง, ลูกธนู, the rolls, starvation wages, แทรกแผ่นดินหนี, seignior, grievance man, desperados, sorceress, ooze, วรรณยุกต์, ็แหละ, liberal, bird nest, doorbell, เก่า, พลุ่ง, greatest common divisor, workbasket, Rhinelander, อาว์, ออดอ้อน, พิชัยสงคราม, ยมนา, ซุ่ม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์