บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - snatchy

snatchy (ซแนช-อิ) adj.
1. ฉวย, ฉก, จิก, ตอด, ฉวยโอกาส
2. กระพือ, กรรโชก
3. ขโมย (จูบ), วิ่งราว
4. คร่า, ฉุด
5. เศษ (อาหาร), ท่อน (เพลง), กระท่อนกระแท่น, กะรุ่งกะริ่ง
คำศัพท์แนะนำ
doss, fanatical, ครั้งแล้วครั้งเล่า, livid, scape, proximate, so long, leapfrog, Book of Common Prayer, civil servant, พับเพียบ, drum, cavalier, protest, miscarriage, พิสดาร, propellent, pay television, คำทำนาย, dogcart, เครื่องปรุง, baby formula, viceroy, sox, preparation, ว่าง่าย, throttle, curve, trivet, พุงดอ, กระหมิบ, theist, น่าชม, dragonfly, storey, fuss, bally, Rex, เรียน, อ้วก, มะโรง, diathermy, description, acquire, แมงลัก, ยางอาย, quoit, prophylaxis, กำกับ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์