บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - snatchy

snatchy (ซแนช-อิ) adj.
1. ฉวย, ฉก, จิก, ตอด, ฉวยโอกาส
2. กระพือ, กรรโชก
3. ขโมย (จูบ), วิ่งราว
4. คร่า, ฉุด
5. เศษ (อาหาร), ท่อน (เพลง), กระท่อนกระแท่น, กะรุ่งกะริ่ง
คำศัพท์แนะนำ
'tween, น่า, inapplicable, milor, trapezoid, destitution, หื่น, preface, adjutant general, ดำร้อน, withinreach, Gladstone bag, desirability, luster, torchlight procession, reluctantly, แคนาดา, หนังสือเล่มนี้, tres bien, mythological, lee shore, เฉอะ, wedding favor, แม่กลอง, เต่ากระจาน, Buddhistic, โองการ, stoutly, ถือเขาถือเรา, honorable intentions, creaseless, ต่าง ๆ, charity, voiced consonant vocabulary entry, ปลงไฟ, -logical, แหวกแนว, quintuple, infuse, Children of Israel, get me guessing, turbo-charged, short ton, กะร่องกะแร่ง, cherubic, lease, patella, motion, เทือกเขา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์