บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - snail

snail (ซเนล) n.
1. ทาก ซึ่งในฝรั่งเศสถือเป็นอาหารโอชะ
คำศัพท์แนะนำ
escape artist, มโข่ง, stamp-licker, aureola, ragamuffin, อาน, abalone, auditory, artfulness, Nuremberg, rose apple, ถ่านไฟฉาย, machination, เบิ้ม, half a crown, envelop, back numbers, บหลา, unionist, น้อย, driving fit, สงบศึก, whacker, boatswain, ปัญหา, Wilkie, pommel, Rhodes, sensationally, unfold, translucen t, Xt., penetration, ส่ง, ชื่น, courageously, bring to a close, ชนวน, sow his wild oats, สิวตเซอร์แลนด์, lubrication, ร้อนฉี่, simulation, rope-walker, incentive, leverwatch, mansard roof, absentee, ชมเชย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์