บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - snail

snail (ซเนล) n.
1. ทาก ซึ่งในฝรั่งเศสถือเป็นอาหารโอชะ
คำศัพท์แนะนำ
insomnia, citrine, inflection, as from, อรรถคดี, ดนตรีสากล, correspondent, eviction, on the high road to, แคะ, wind up, ไก่โห่, ที่ร้าง, fling, tyne, ฮึกฮัก, stencil, ด้วงมะพร้าว, คณิกา, octave, chancellery, stem from, pleat, redaction, ปัจจุบันทันด่วน, eleventh hour, individualistic, พู่กัน, อกอากาศ, scholar, king of beasts, Pomeranian, โคราช, declare, delaying, lurk, apocryphal, edgy, parkway, saltiness, fat lime, stamp, colonize, undergrad, สันนิบาต, ไข้, clambake, วิชาประวัติศาสตร์, โดยสาร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์