บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - snail

snail (ซเนล) n.
1. ทาก ซึ่งในฝรั่งเศสถือเป็นอาหารโอชะ
คำศัพท์แนะนำ
argosy, fiberboard, เผื่อเหลือเผื่อขาด, sash pocket, กลองทัด, การก, octane, อิ่มหมีพีมัน, blur, ครือ, smokeless power, job printer, sapient, ภาษีภาษา , ปิดโปง, agrarianism, sensation, author's proof, analgesic, collard, terrestrially, เสาร์, ค่ำ, นางพญา, local government, เงินตาย, เจ้าค่ะ, groundwork, prowl, markedness, คล้ำ, patriotism, ชูกำลัง, กระดูกท้ายทอย, southwestern, แจก, gentleness, Supply Department, anteriority, ผู้ครองเรือน, exceedingly, สำราญ, pituitary, heeled, คุ้นเคย, taciturn, ไม่, ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, Beethoven,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์