บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - snail

snail (ซเนล) n.
1. ทาก ซึ่งในฝรั่งเศสถือเป็นอาหารโอชะ
คำศัพท์แนะนำ
merge, confessional, เย็บ, จักรี, crossbreed, ้ำลายเป็นฟอง, laminated spring, คลื่นใต้น้ำ, hold a brief, braggadocio, ไม้นวม, entomb, engulf, สมิง, fly off at a tangent, cabman, runner-up, amongst, tine, อึ้ง, ธุระปะปัง, leaf mold, porterhouse steak, subsistence, murmurous, หนาตา, -phile, artery, บรรดาศักดิ์, medico, blest, ประเทศ, buffet car, างลัด, gomuti, มุง, อิ่มแปล้, แต่ง, มอญ, diminution, administrative law, go into mothballs, ่านพ้น, คลาดเคลื่อน, วานซืน, ลอกแบบ, grouse, ไฟ, desertion,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์