บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - snail

snail (ซเนล) n.
1. ทาก ซึ่งในฝรั่งเศสถือเป็นอาหารโอชะ
คำศัพท์แนะนำ
dissenting, archbishop, service area, cerium, แคม, สะพรึบ, new-laid, serrate, knavish, พะวักพะวน, genteelism, radiologist, back-chat, brass, enwrap, ป็นเจ้าของ, inspectorate, เขว, appropos, ห้ามล้อเท้า, มาตรา, ข่อย, phial, geomancy, อภิรมย์, ไยไพ, อ่าน, คหบดี, tea dance, จาตุร, coster, potboiler, statesman, talkfest, clamdestine, โอบอุ้ม, privateering, ที่สาธารณ, turbogenerator, tee, unholy, germicidal, กล้องถ่ายรูป, palette knife, คว้างคว้าง, เงินแดง, สองครั้ง, accompany, Red Army,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์