บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sluttishly

sluttishly (ซลัททิฌลิ) adv.
1. สกปรก, มอม, โสมม, ปลาร้า
คำศัพท์แนะนำ
autogyro, consist, ปวดหัว, situated, gilt, ประจักษ์พยาน, swanky, slide projector, pursuit plane, ซ่าน, dwelling house, เฟื่องฟุ้ง, สัพยอก, ผ้านวม, ถุย, Slave States, เฝื่อน, contortionist, messy, หม่อมราชวงศ์หญิง, video tape, unequal, parliamentary, seesaw battle, margin release, dehydrate, squirrel, at command, torridity, ดาดาษ, plow, จ้อย, แว่นตาข้างเดียว, mystify, ถลอก, Welsh rabbit, seesaw, บุคลิกลักษณะ, ambidextrous, chestnut bittern, translator, sever, โฉมตรู, pushrod, pellet, yodle, gin palace, ไว้ยศ, พึมพำ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์