บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sluttishly

sluttishly (ซลัททิฌลิ) adv.
1. สกปรก, มอม, โสมม, ปลาร้า
คำศัพท์แนะนำ
enforcement, cogent, h'-, motherlike, บุตรนอกสมรส, outbreak, the Rains, afore-, smelled, plural voting, กลิ้งครกขึ้นภูเขา, รอน, Old Nick, lap dissolve, unthinking, คณะทูต, ป่านรามี, surmountable, mainspring, หมุน, ooze, under repair, oriental, ความเลว, cockade, undertook, voxpopuli vox Dei, shire horse, complexus, ผู้ริเริ่ม, corporal, small pox, benzol, aloft, clutch pedal, cut loose, trade show, dyewood, -osity, personalize, สวรรค์, ambrosial, Jove, เอกภาพ, จำ, misconception, ่าทาง, Pte., least common multiple,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์