บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sluttishly

sluttishly (ซลัททิฌลิ) adv.
1. สกปรก, มอม, โสมม, ปลาร้า
คำศัพท์แนะนำ
Tree, Herbert, jinks, scatheless, greasy, now, ทำร้ายร่างกาย, วิศวกร, conveyance, ชำมะเลียง, radius of action, solitary, abstractedly, utility man, fee, ฤดูหนาว, autopsy, ป๊าบ ๆ, บาดใจ, brassiere, three-phy rope, ฉ่, Jack-of-all-trades, ox-eyed, rice paper, take pains, เจ็บใจ, unfailing, per capita income, ผ้า, sadism, กากรอง, accountant general, copperplate, outlay, senorita, กระชับ, เล่นเบี้ย, fiber glass, lb., ัวปั่น, seasoning, -วิทยา, ornament, lifelike, คนเฉื่อยช้า, frizzle, sulpha, dancing girl, กระดี้กระเดียม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์