บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sluttishly

sluttishly (ซลัททิฌลิ) adv.
1. สกปรก, มอม, โสมม, ปลาร้า
คำศัพท์แนะนำ
minutee rice, nuclear, unquote, ศกนี้, คบค้า, connectedly, R.D., wt., ของกระจุกกระจิก, เลือดตกยางออก, skittishness, ช่องกุด, ทันต์, ง่ามถ่อ, shoulder loop, bedroom slippers, ตะไบ, ask for it, vacuum gage, beak, destructively, dining room, unawares, plush, louis d'or, steed, handbag, squareness, exhaust, ethnological, accelerative, ป่าสน, germicide, สมิง, thankful, radar, retention, เงี่ยหู, สิ้นสังขาร, ลูกจ๊อก, สมี, professorate, pinkeye, stenog, redact, languidness, intermarriage, case shot, upended,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์