บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sluttishly

sluttishly (ซลัททิฌลิ) adv.
1. สกปรก, มอม, โสมม, ปลาร้า
คำศัพท์แนะนำ
ecclesiastic, แฉลบ, legitimist, รัญจวน, ปลั่ง, working committee, ผู้คุม, poste restante, rim lock, blazon, mutual insurance, picked, whiteness, feather bed, แบ่ง, จามร, somnambulism, riparian, captivate, drop sulphur, desperados, facilitate, สงสัย, สัญจร, ford, bobby-socks, Charity Commissioners, สอดรู้สอดเห็น, lock the stable door, tutoress, มะหาด, stupendous, Melanesia, กำหนด, parson, Anna Karenina, marinate, entertain, aptness, afishing, infantile paralysis, หมาย, incomprehensibleness, by leaps and bounds, conformable, joyous, นายทหารชั้นประทวน, decadent, crony,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์