บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sluttishly

sluttishly (ซลัททิฌลิ) adv.
1. สกปรก, มอม, โสมม, ปลาร้า
คำศัพท์แนะนำ
ปืนโก๊, -edly, ไม้ตรี, ธุระร้อน, เมื่อคืนวานนี้, ซ่อมซ่อ, tic, หวัด, misbelief, rest cure, สิบ, เทศ บาล, knick knack, eyepiece, ร่วมโต๊ะเสวย, flivver, by the bye, anonymous contributor, esophagus, brash, womansuffrage, flare, spun gold, ชาตรี, ย่ำยี, abusiveness, กลับตาลปัตร, slaughter, smelly, สมัน, Jenner, Edward, โรคแทรกแซง, นางสนมกำนัล, มังสะ, incitement, steel pen, skirt of beef, โทนโท่, heft, washday, volition, soften, Vientiane, tachometer, ไหล่, remembrancer, แหว่ง, exacting, hurly-burly,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์