บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sluttishly

sluttishly (ซลัททิฌลิ) adv.
1. สกปรก, มอม, โสมม, ปลาร้า
คำศัพท์แนะนำ
draught beer, เข้าฝัก, chancellery, sensation, upper-cylinder lubrication, steatite, vesture, สลบไสล, seemingly, sensualism, hollo, มารดา, หยวบ, หมอนข้าง, บุรุษที่หนึ่ง, reciprocal, equivalence, Goth, sniff, aerolite, lip service, total, ถ้าหากว่า, augur, fatherland, เสาะหา, radiologist, ยาบ, opponent, อย่าง, เซนติลิตร, hollow, legibly, วิชาเลข, doghungry, กะรัต, นอกเรื่อง, ง้างนก, somewhere, religious, ลูกเขย, oppose, ปดโป้, ทลึ่ง, politic, หมูป่า, นิสัยเสีย, เที่ยวอ้าปากงาบ ๆ, ret,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์