บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sluttishly

sluttishly (ซลัททิฌลิ) adv.
1. สกปรก, มอม, โสมม, ปลาร้า
คำศัพท์แนะนำ
house-proud, Cyclops, จาดตะกั่ว, space charge, invalid, ห้, กล้วยตานี, anoint, เชิง, incapable, on the high road to, exquisite, squandermania, อาคารบ้านเรือน, ตับจาก, slip of the tongue, Orpington, plenty, เก้งก้าง, กฎให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๑, vow, purlin, นครบาล, hot bed, grandisonian, wedded, axiom, chimerically, บัญชีเงินสด, Schubert, Franz Perter, standard-bearer, tribe, ยิ้มละไม, remunerative, daze, Esthonia, peaceable, loudmouthed, ratepayer, เหมาะเจาะ, ตะปูควง, bacterium, fluoride, men's singles, circuitously, กรณีพิพาท, torque wrench, to-morrow, เงียบสนิท,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์