บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sluttishly

sluttishly (ซลัททิฌลิ) adv.
1. สกปรก, มอม, โสมม, ปลาร้า
คำศัพท์แนะนำ
narrow goods, อย่าเพิ่งไปเลย, พัศดี, friable, ศาลาสหทัย, repine, saffron cake, superficies, ตะราง, degree day, vi, ถนน, ฝาครอบ, cover-up, cast light on, forethought, simile, Oyama, กระโห้, ั้งไข่, ลื่อนลอย, commemorate, ูดเบี้ยว, vandal, demography, aval, encircle, โค่น, นมผง, ขม้ำ, egg, lightning ball, amour, จะเข็บ, capitalize, rocking chair, foreign legion, กลวง, เนื่องจาก, journalistic, unresponsive, Hainan, brightly, clangorously, terms of reference, กลัว, evenness, polytechnic, yield point,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์