บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sluttishly

sluttishly (ซลัททิฌลิ) adv.
1. สกปรก, มอม, โสมม, ปลาร้า
คำศัพท์แนะนำ
ลาว, prolificity, ตำแหน่ง, en bloc, คลื่นสั้น, double-dealer, foppish, paleo-, goods, commercial college, wolframite, carry conviction, leaky, pasteurize, classic, serration, ชันขน, พฤหัสบดี, legionary, ค่านา, Hope Diamond, reference mark, ornateness, fright, เจรจา, ดังหนึ่ง, เฉลิมพระชนมพรรษา, เขตหวงห้าม, ฆาต-, ระคางใจ, disaffirm, belief, an-, leveling, เซ็ง, สมเพช, บทเรศ, die in harness, fluor, Boyle's Law, ที่นี่, คำนวณคลาด, ก่าย, แตะต้อง, ระยำจัณฑาล, newsdealer, ขวยใจ, ีดกัน, classwork,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์