บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sluttishly

sluttishly (ซลัททิฌลิ) adv.
1. สกปรก, มอม, โสมม, ปลาร้า
คำศัพท์แนะนำ
feeble, garcon, reticence, ธรรมกถึก, unacquainted, g, โคนขา, ต่แรก, ราชาภิเษก, West Berlin, treacherously, steed, portfolio, กุดัง, elocution, preferential, Machiavellism, buna, ไม่ได้ความ, mock up, น้ำปลา, mug, โทรเลข, cent-, hydrogen dioxide, จาน, veer, Solicitor General, วาดเขียน, ีดลูก, เกยหาด, die, ปีมะเส็ง, เสนา, self-denying, tastefully, คทา, compartment, prayer wheel, chitchat, froze, แนวหลัง, aplenty, กฎจราจร, barium, บัดสี, worthy, humourously, attentively,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์