บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sluttishly

sluttishly (ซลัททิฌลิ) adv.
1. สกปรก, มอม, โสมม, ปลาร้า
คำศัพท์แนะนำ
scratch man, column inch, ดุ้งดิ้ง, ีปฎิทิน, ศิลปกรรม, Veda, jolly Roger, retort courteous, denied, ภารกิจ, compensator, เจ็บ, อยากดื่มเหล้า, date, poach, crystallography, กำบัง, Aristotelic, strikingness, มั่นแม่น, dejeuner, คนไข้กระสับกระส่าย, หัวไหล่, จู๋, กำปั่น, postpaid, suds, นอกคอก, boutique, weak ending, ขืนใจ, เศษส่วน, pouch, drake, hypocritical, wholesome, zither, faintness, site, complexion, amortization, delta, precious stones, salt mine, innocence, แห, เยี่ยว, stricken in years, letterleaf,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์