บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sluttishly

sluttishly (ซลัททิฌลิ) adv.
1. สกปรก, มอม, โสมม, ปลาร้า
คำศัพท์แนะนำ
watchful waiting, every one, toss, bilinguist, หญิงขายปลา, dinghy dingey, mode, exhaust, ครื้ม, ดูกาล, คือง, qualitative analysis, ยอะ, washing machine, ใบ, ฉ้อโกง, Jersey cow, สกัด, stake race, fascinate, tricolor, combustion, กระหายน้ำ, galosh, จรดพระนังคัล, เณร, fractional distillation, นอกประเด็น, ิติบัญญัติ, approximately, fish, unconcernedly, see the light, อินเดีย, สงครามเย็น, สนุก, shame, tomfoolery, สัญญาณ, mudlark, ทวย, octave, กระเรียน, สืบ, แปร, cutely, งูแมวเซา, กำ, โกกเกก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์