บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - slopwork

slopwork
1. การทำเสื้อโหล
2. งานลวก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
screech to a stop, colored, regulars, ฝักถั่ว, confectioner, airedale, anthropology, raucously, ุบตี, audience, gentlewoman, ekectricity chair, autumnal flower, jam, สกล, megalith, โอเลี้ยง, ไฟฟ้าสถิต, น้าดำ, น่วแน่ , ออเซาะ, าวกับ, วิริยภาพ, ทั้งกาย วาจา ใจ, โทรศัพท์, soft, เราจะยอมให้ประเทศล่มจมหรือไฉน, acid, workbasket, Marxism, Pantaloon, fundament, driving rain, escapement, ป้อง, picnicked, clandestinely, fop, documentation, milor, wet blanket, ั่งสอบไล่, -ible, owe, yourselves, แกละ, under-king, bilious, ซีด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์