บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - slopwork

slopwork
1. การทำเสื้อโหล
2. งานลวก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
locking pliers, scooper, lamprey, unchangeable, ไข่จะละเม็ด, กลางเวหา, model, Scott, Walter, เงื่อนปล่อย, Supreme Soviet, many, ขี้หู, northward, complaisant, importantly, ที่ดิน, evaporation, ยานมาศ, เครา, ตกฟอง, มโนคติ, primary education, legitimatize, men of the day, dissyllable, informative, Stalinist, innkeeper, concert grand, ไปรษณีย์อากาศ, Chaucer, leader, รึกโครม, คณนา, ชะมด, ครุฑ, ทาสปัญญา, ปัตตานี, gruffness, pronghorn, หยุดนิ่งลง, floridness, sex-, perversion, circumcise, แน่, nitro-glycerine, กาแฟ, peal,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์