บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - slopwork

slopwork
1. การทำเสื้อโหล
2. งานลวก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
stagecraft, dope ring, รั้น, angle of reflection, สัสดี, ช่างอากาศ, paucity, airgun, สุขภาพ, para-, fly into raptures, F.M., อัยกี, admiringly, โชย, chow, lime, คลุม, the Corner, curable, sponge cucumber, นับแต่, pyrotechnics, ลำตัด, Moliere, ฉี่, undying, ชาวญี่ปุ่น, toy terrier, แม้กระนั้น, suit, remuneration, พรวน, ดับขันธ์, น่าเบื่อ, summer school, byway, ib., State university, ม่หยุดหย่อน, disaffect, รงพระเมตตา, warped, something up, phenomena, follow suit, ลีลาศ, wast, อเหมาะ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์