บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - slopwork

slopwork
1. การทำเสื้อโหล
2. งานลวก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
guncotton, let (work) off steam, decelerate, พร่งนรา, ปฤจฉาสรรพนาม, shoulder mark, for good and all, หญ้ายายเภา, ช้างยืนกังก้า, poet, รุดโทรม, oleander, pearl, พฤตินัย, usury, ้นมือ, กองถ่ายภาพยนตร์, councillorship, expect, stratum, พบพาน, ถ่องแท้, presents, ตรีทูต, slattern, miniature camera, nuclear-powered, iron cross, หารือ, angle of reflection, traitorously, เกร็ดพงศาวดาร, ผู้เอาประกัน, combatively, เยียวยา, Privy Purse, injudicious, เคาะ, หัวเราะขิก ๆ, รัฐบัญญัติ, สนามแม่เหล็ก, Yorktown, confiding, นบเนียน, ละมาน, plano-, รักพี่เสียดายน้อง, มิตรใจ, adjustable wrench,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์