บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - slopwork

slopwork
1. การทำเสื้อโหล
2. งานลวก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
differential charges, inter, drawers, autogyro, evoke, เด็กแดง ๆ, absent, ebb, อีกอย่างหนึ่ง, ขนหน้าแข้งไม่ร่วง, dustbin, reciprocating engine, tautly, cushy, Scott, Robert, immersion, พิณ, unconcern, refreshing, oath of allegiance, carillon, lemur, devil' dozen, evanescent, stoneware, rain maker, fire-eater, flux density, discernible, ผีเรือน, เสบย, แก, ดินสอ, fine day for young ducks, opponent, เหลื่อม, mistily, leavetaking, whomever, ประติทิน, -mo, coming, rewritten, car radio, ป้นเกลียว, unionism, exhibition, ration card, กระต้วมกระเตี้ยม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์