บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - slopwork

slopwork
1. การทำเสื้อโหล
2. งานลวก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
in full blast, ยุบ, สวะ, gastronome, medieval, impoverish, ซี, เซาะ, kangaroos, เลียบเคียง, match race, oratorical, New World, preciseness, shank, reciprocation, dewy, planetoid, cabin, อนาธิปไตย, peruse, Bt., guidance, razor-tongued, ปัถพี, pontiff, contact maker, pretty penny, ประมาท, obscene, เลน, เขี่ย, เข็ดหลาบ, บาดหมาง, capitulation, birch, เจ้ากรม, spare, ปิ้ง, chokebore, the ides of March, Geiger counter, โศกา โศกาลัย, เลี้ยงส่ง, ปีนี้, Roundhead, จ๋อง, ชี้สองสถาน, bisection,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์