บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - slopwork

slopwork
1. การทำเสื้อโหล
2. งานลวก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
thoroughbred, งับ, eat his head off, เช่นนี้, mass noun, no comfidence, ไข้หวัดใหญ่, recurrent, สิ้นชีพิตักษัย, dramatic unities, คนขาเป๋, หน้าเป็น, quicksilver, น้ำทิพย์, agate, autobiographic, ชก, trainbearer, emaciated, construction battalion, สงครามเส้นประสาท, ก็ , Park Avenue, กระสอบ, unreasoning, cost, ท้องสนามหลวง, expose, panic, ปลกรง, Burke's Peerage, writ of attachment, ปัพพาชนียกรรม, คั้น, hardiness, พรรคเสรีนิยม, รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว, พะเนียง, มณฑล, consideration, เช่นนั้น, สะตึ, by leaps and bounds, เรียนหนังสือ, cola, ครองสิกขา, airship, bias, 20th ultimo,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์