บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - slopwork

slopwork
1. การทำเสื้อโหล
2. งานลวก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
by God, มัครใจ, audacity, คนนำร่อง, คราว, deca-, oil engine, regainhis health, put your foot in it, express parcel, นอรเว, halfpennyworth, shoulder, means, ขุนนาง, อุปสมบท, Byzantine architecture, anal, ตะราง, ผลุบ ๆ โผล่ ๆ, break, กราวิทัต, กินดิบ, precipitateness, lance, expire, ปทานุกรม, enemy, eddy, late in the day, นึกดูก่อน, เป็นทุกข์, เจ้าข้าวแดงแกงร้อน, intervention, in good repair, Eng., register, fling to the wind, foreshorten, กรมวิทยาศาสตร์, เปลี่ยนตัว, อารัมภกถา, implicit, Swinburne, remotely, ขัง, appetite, เฟือง, one-piece,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์