บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - slopwork

slopwork
1. การทำเสื้อโหล
2. งานลวก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
flunkeyism, stroll, absolutism, absent-minded, เห็ดร่างแห, attractiveness, shawl, hurly, ม่าย, heaviness, hostler, openness, เศรษฐกร, คร่ำหวอด, ทับกระท่อม, แบ่งปัน, blackguard, overclouded, light-o'-love, M.O., โก้ ๆ, อามิษ, spry, สายชนวน, ไข้เหลือง, หฤทัย, Arthuria, ค้ำ, Greece, gab, ตกทอด, Pacini, Giovanni, ทาสีทาสา, ชะนี, bogie, nullify, masculine rhyme, disassociate, บรรดา, กฎมนเทียรบาล, คทา, บ้าบ๋า, earnestness, penetrable, get me guessing, เชี่ยน, early in the morning, get back my own, แฉะ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์