บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - slopwork

slopwork
1. การทำเสื้อโหล
2. งานลวก ๆ
คำศัพท์แนะนำ
กระเช้า, softness, จด ๆ จ้อง ๆ, สำเภา, Office of Strategic Services, educated, กูบ, -ancy, good-tempered, อุตสาหกร, เลี่ยนโล่ง, erratically, squint, ง่วงเหงาหาวนอน, southeasterly a, เลือดเย็น, delimitation, igloo, กางเต็นท์, กลัว, โก้งก้าง, พรมนิ้ว, ดง, แท่น, autograph, ปีน, damn, ทุกทิวาราตรี, air-to-air, quarantine flag, priestess, quilt, วิเศษ, willing, flatulence, รถโดยสาร, floral of fering, universally, สกบ, ับเค้า, recalcitrant, before Christ, critic, putting, ทุน, effectual, United Nations Security Council, identifiable, carpet sweeper,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์