บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - slightingly

slightingly (ซไลท-อิงลิ) adv.
1. อย่างดูแคลน
คำศัพท์แนะนำ
หนืด, กองการกุศล, visual, potassium permanganate, ช่างทำผม, valorous, ratable, diametrically, torpid, aggressive, Dyak, prodigal, welkin, sherry, indignation meeting, เบอร์ลิน, faction, disobey, adulterate, Churchill, Lit. B., subtract, on the edge of, tracer, น้ำใสใจจริง, ุ๋ม, Ind, inevery way, by jingo, งบอารมณ์, รถดับเพลิง, G.B., induration, zounds, tactlessness, new-comer, tremulousness, ลำบอง, terrain, ออสเตรเลีย, สหชาติ, จร้อน, iris, outlook, plaice, betrothal, white feather, ชนบท, spectacularly,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์