บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - slightingly

slightingly (ซไลท-อิงลิ) adv.
1. อย่างดูแคลน
คำศัพท์แนะนำ
sorrow, เท้ายายม่อม, ourselves, กระปอดกระแปด, hammerhead, ผสม, ethnologist, cuspidor, naive, alloy, sandblast, Nimrod, paper currency, ก่ง, vandal, elocutionary, unscientific, hanging-committee, time immemorial, telephone, หากิน, embryo, cutlery, bridesmaid, fealty, Commander in Chief, veterinary surgeon, let up, riot, porkling, ข้อขัดข้อง, rocket range, precipitancy, turkeycock, addition, localism, Madame Butterfly, แก่ชรา, Wright, Frank Lloyd, take offense, พร้อมจังหวะ, leg stump, satisfied, cartography, colleague, skewbald, applause, service depot, typist,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์