บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - slightingly

slightingly (ซไลท-อิงลิ) adv.
1. อย่างดูแคลน
คำศัพท์แนะนำ
radically, pasteurization, สั่งขี้มูก, depreciate, pedlar, ไผ่, fit-up, debut, annoyingly, ยาเฉพาะ, ลาบ, antitoxin, อุตพิด, nodular, wide-spread, tourniquet, crossroad, nondescript, ทันตแพทย์, indiscreet, ศาลฎีกา, liken, สัตวาร, PPA, decreasingly, fore and aft, nattiness, verbalism, หยิกหยอง, เครื่องอุปโภคบริโภค, remove, harder, ระเบียบ, coloration, หางแร่, differential, saw gate, อั้งโล่, ขี้ปด, plop, mass production, prosperously, mire, ir-, whisper, กลียวหวาน, เกรง, เกศา, พันหนึ่งทิวา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์