บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - skilled

skilled (ซคิลด) adj.
1. ชำนิชำนาญ
คำศัพท์แนะนำ
ski run, royal palm, ลำไพ่, ตะพายแล่ง, boomerang, plaice, so, gratuitously, assignation, ครึ่งชาติ, caterpillar wheel, widely, อับจน, edification, astonishing, สำรวมกายวาจาใจ, รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า, Office of Strategic Services, ground-swell, Near East, ท้ายบ้าน, mucker, toy, seldom, drift, บ้านใกล้เรือนเคียง, chauffeur, raja, profession, studio, discursive, ราโท, severally, fickle, ตาล, executive editor, ไก่ตะเภา, เฮือก, table d'hote, Lady Bountiful, cirrhosis, บั้น, used car, marking ink, สักหลาด, video, วิวิธทัศนา, ขวยเขิน, careworn,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์