บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sixteen

sixteen (ซิคซ-ทีน-) n. adj.
1. สิบหก, อายุสิบหก
คำศัพท์แนะนำ
ปากท้อง, slow march, radiotherapy, แป๊ะเจี๊ยะ, เจ้าคณะ, alienable, piratical, chaulmaugra, ก้องกังวาน , Homo sapiens, sponge cake, miscount, hydrophobia, Hannibal, piety, geniality, เม็ด, absolute, moor, ท้องฉนวน, แมง, erysipelas, shoeflower, พระสงข์, mired, mail-order house, ข้าต้นเรือน, ฎธรรมดา, แจ้, กระอกกระใจ, extra, dishcloth, นายทหารเรือ, sociable, deprive, อด, าดแคลน, peach, ant fly, pull up, วิสาขบูชา, royal paper, ร.ร., Children of Israel, effervesce, oral traditions, breakable, edict, ครธม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์