บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - silicify

silicify (ซิลีซ-อิไฟ) vt. vi.
1. ทำให้เป็นทราย, ทำให้เป็นหิน, กลายเป็นหิน
คำศัพท์แนะนำ
gardens, พยาธิปากขอ, companion hatch, upright, membrane, ิดเบือน, wave, Syriac, toe dance, พระหนุ, เซิ้ง, suburbia, setoff, level crossing, high-pitched, Cleopatra's Needle, yea, metre, ุบ, backlight, สาระวอน, idealism, table-cut, unrealistic, egyptian lotus, ticket, กระทรวงเกษตราธิการ, slate, สภามหาวิทยาลัย, conscription law, beholder, Bow bells, immodesty, king of beasts, อุ้ง, set the pace, ระดับ, provocative, never, ้า, ักโครก, ฉุนเฉียว, nobby, ladybug, mumble, blare, stager, were animal, ป่วยไข้,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์