บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - silicify

silicify (ซิลีซ-อิไฟ) vt. vi.
1. ทำให้เป็นทราย, ทำให้เป็นหิน, กลายเป็นหิน
คำศัพท์แนะนำ
เหนียวแน่น, unbridle, สาธารณูปโภค, กังหันไอน้ำ, advance sheet, sulfa, thyself, apple, โหวต, furtiveness, ปัญหา, throttle down, lingeringly, kiosk, โครงกระดูก, trickster, รื้อรัง, cavalry, penny-in-the-slot machine, full dress, con-, ะมัดระวัง, อดทน, absolution, ชื่อ, อัษรศาสตร์, หน้าบาน, Machiavellism, ชีววิทยา, พระสังข์, ตะกร้า, Horace, frankly, disfigurement, ชั่วครู่, เด่น, numbers game, unwanted, enfeeble, barn-yard, mandatary, the Irish, possess, excess profit tax, meagre, Wagnerian operas, wash, uncertainly, floating capital,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์