บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - signification

signification (ซิกนิฟิเค-ฌัน) n.
1. แสดง, เป็นเครื่องหมายแห่ง, หมายว่า, มีความหมาย, นัย, มีนัย
2. สำคัญ, ความสำคัญ
3. น่าสังเกต
คำศัพท์แนะนำ
ของชำ, ชะล่าใจ, ช่องแคบ, โฮเต็ล, personal rights, stateside, unfriendly, เหมือด, Pinero, veni, fall on evil days, episcopal church, ห้, ซมซาน, พิ่ม, ferro-concrete, ตับจาก, hard nut to crack, หางนม, celebrity, ใน, deferred share, เสือกสน-กระเสือกกระสน, smorgasbord, overnight, ครึ่งชาติ, insecticide, gamely, dream, underwritten, redundance, ขีดเส้นใต้, เส้นรัศมี, ส้วม, consensus, self-portrait, hands down, joystick, sess, sneer, inset, ลำดวน, โต๊ะเสวย, union card, fidgety, counterattack, เจ้ากรมเกียกกาย, วิสูตร, เหยง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์