บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - signification

signification (ซิกนิฟิเค-ฌัน) n.
1. แสดง, เป็นเครื่องหมายแห่ง, หมายว่า, มีความหมาย, นัย, มีนัย
2. สำคัญ, ความสำคัญ
3. น่าสังเกต
คำศัพท์แนะนำ
ก่ายกอง, storyteller, undersoil, กระตุ้งกระติ้ง, terrapin, corresponding, maxima, วรรณกรรมชิ้นเอก, mortally, phonograph, เคล็ดลับ, livestock, ตื๋อ, ประนีประนอม, fortune, tail wind, เปื่อยเน่า, วิพากษ์, dote, เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, genealogist, isomerism, readability, decisive battle, ลูกสะใภ้, วิญญาณ, ล้าง, สำรวมใจ, ไส้ไก่, ปริณายก, โมฆะ, villainous, อ่อน, attributively, hartshorn, unionist, กฎให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๑, ข้าวพอง, ากที่สุด, garboard strake, เลเพลาดพาด, bell metal, ทะวาย, Chicago, งอนหงอ, belay, ungird, pure, กนกนารี,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์