บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sickness

sickness (ซีค-เน็ซ) n.
1. ความป่วยไข้, มีโรค, เป็นโรค (รัก), เป็นไข้, ไม่สบาย, ทำให้คลื่นไส้, ทำให้ป่วย, คลื่นไส้, ป่วย, เช่น, บางคราวอาการนามเช่นนี้ ใช้แสดงความหมายว่าครั้งคราว
2. ร้อนใจ, เจ็บใจ
3. โรค, โรคภัยไข้เจ็บ
4. เบื่อหน่าย
คำศัพท์แนะนำ
dexterously, ดอง, โอเลี้ยง, แตงร้าน, แขนง, niblick, ชิ, princess bean, ถือยศ, จำนวน, entanglement, เคี่ยวเข็ญ, ชิด, detraction, ขำ, Joint United States Military Assistance Group, บัง, insuperable, ต่างหู, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, glaringly, unanimousness, อีกหน่อย, thrown, cut it, graduation, throw (shed) light, วิตกกังวล, Boney, running headline, implicitness, hamster, contentious, birth control, จอมมารดา, ยาเฉพาะ, Una, stringy, epiphany, contigent, gonorrhea, Galahad, hourly, มหาศาล, twin six, thou'dst, today, periphrasis, suffocate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์