บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sickness

sickness (ซีค-เน็ซ) n.
1. ความป่วยไข้, มีโรค, เป็นโรค (รัก), เป็นไข้, ไม่สบาย, ทำให้คลื่นไส้, ทำให้ป่วย, คลื่นไส้, ป่วย, เช่น, บางคราวอาการนามเช่นนี้ ใช้แสดงความหมายว่าครั้งคราว
2. ร้อนใจ, เจ็บใจ
3. โรค, โรคภัยไข้เจ็บ
4. เบื่อหน่าย
คำศัพท์แนะนำ
ชะมัด, stick-up collar, compact, blended, analytic, ชานอ้อย, margian lateral, ding-dong, ตนุ, fifth, plum, grandiose, ขอแรง, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, ล้างแค้น, มลทิน, สลึง, F.C.A., โรงซ่อม, astrologer, deadness, candour, minus lens, เจ้าขุนมุลนาย, ขอให้, magnitude, ดอก, run to, น้ำชา, syringe, ทะยอย, pauperize, upheaval, แค็ก ๆ, นายสิบ, pressure gauge, ป็นประจำ, lamblike, 'twill, understand, จำเริญ, pile dwelling, cereal, bottomless pit, senate, fore and aft, ง่วนเฉียว, boozed, heresy,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์