บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - shrilltongued

shrilltongued adj.
1. ปากตะไกร
คำศัพท์แนะนำ
pay address, check, คำนวณ, yearly, เรียว, drop a line, setback, equality, โลน, cantonment, มารยาททนายความ, stand-offish, Mesopotamian, อเหมาะ, have a bee in his bonnet, flame, not up to much, ากไหน, โคนขา, ชัยภูมิ, shaddock, disyllable, come what may, adv equability, molly, พาหนะ, enthusiastically, กังวาน, turkey, selenium rectifier, ซ่อซ่า, แบ่ง, camelback, forgetfulness, กลีบเมฆ, ประยุรญาติ, burglary, invade, sycophant, กระจาบ, rule of three, forecastle hands, บุรุษ, ไฟแช๊ก, whacker, anastigmat, เผ็ด, dieograph, unwavering,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์