บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - shrilltongued

shrilltongued adj.
1. ปากตะไกร
คำศัพท์แนะนำ
untrammelled, abnegate, assignor, movable, Father Time, glalsshouse, ซิก, เสาหิน, pepper vine, กองบังคับการ, vilification, pinkish, demonstration, collotype process, bldg, elector, slovenly, เล่นชู้สู่สาว, เร่อร่า, Trollope, Anthony, tiger cat, กลาก, coffee bean, strident, กโล่หกคะเมน, อบนำ, the Lake Country, สนาะ, precautionary, ผ้าผวย, cicatrized, อ้อยส้อย, ก้าวหน้า, land breeze, melancholy, spiritualism, ไม่รู้วาย, สำออย, drunkard, jemmy, มหาภัย, ขนตา, day, Sarajevo, ตระกูล, sausage, ceramic, lower, alphabetically,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์