บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - shrilltongued

shrilltongued adj.
1. ปากตะไกร
คำศัพท์แนะนำ
ห้องทดลอง, overawe, กี่มากน้อย, ระคายเคือง , ๒ กันยายน, ืบมา, give an idea of, Reichsbank, พ้อง, spotted fever, รูปหล่อ, หนังหุ้มกระดูก, พะโค, เปรียญเก้าประโยค, seedcake, Your Lordship, offendedly, Leibnitzianism, พลิก, pick up with, speak well for, be seated, มวล, บรม, of age, หลวมโพรก, war guilt, polka dots, the United States of America, ฝนพรำ, genealogical, number one, ซูบ, สัตบงกช, หมุบหมับ, animality, คณิตศาสตร์, latch, joking apart, เสวียน, xenophobe, fortuitours, Wellsian, appellant, ปรักปรำ, rabbit warren, ผิดสำแดง, sharp-witted, จตุสดมภ์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์