บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - shrilltongued

shrilltongued adj.
1. ปากตะไกร
คำศัพท์แนะนำ
aghast, Mr, electrolysis, category, subscriber, พงพี, classified advertisements, intonate, hibiscus, Barbary, packet boat, balance wheel, transporter bridge, lengthways, consumergoods, รื้อ, argue, โหล่ท้าย, National Socialist, เอาการ, forget-me-not, -atious, ชนะ, amount, demureness, bold face, Dalmatian, cold-bloodedly, พี่แก, racial, pink, refrigeration, skin game, กระบอกเสียง, sham. false, มะโรง, prince of the blood, Hyde, เจดีย์ พระภิกษุ , cover, Armenian, redwing, geriatrics, news-stand, irk, unequivocal, sterling silver, จังหัน, the Gate of Constantinople,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์