บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - shrilltongued

shrilltongued adj.
1. ปากตะไกร
คำศัพท์แนะนำ
at a loose end, โอชา, -arch, สูญหาย, retraction, rector, stone pit, salaried, เบี้ย, not half, ภารต, ข้างหน้า, imaginatively, เปล่าดอก, มัว, บัง, ค่ำ, rustle, พิมพ์หน้าราบ, pyrite, ยานัตถุ์, pleat, เท่, ครวญ, cantaloup, plentiful, overthrew, indignity, courtesan, ไขว้, precentor, the gentle craft, อาไว้อีกหน่อย, retroactive, vaporizer, โหล่ท้าย, หนักแน่น, กระเสือกกระสน, อสัญญี, ecu, fall to, นอกประเด็น, flour, วังหน้า, Trusteeship Council, รอง, เค้า, feminine rhyme, bourgeois,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์