บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - showroom

showroom
1. ห้องแสดงสินค้า
คำศัพท์แนะนำ
petty, bud, จตุปัจจัย, เถร, หลัก กม., India rubber, ชมพูนุท, หมอตา, กอก, murderer, unaccented, อัน, polygamy, definable, ลอกคราบ, carpet-bag, กินจุ, take at an advantage, superscript, capital, mist, directly, plus, circumstantial, immanent will, หุ่น, -wood, callously, มติ, pomard, คะนอง, workpeople, squeaky, สินไหม, sitter, featherbed, Casanova, obduracy, faddism, เบ็ดเตล็ด, off the wind, roofing, swot, hullabaloo, captaincy, secretory, เฉ่ง, ญัตติ, กัลปะ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์