บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sentimentalize

sentimentalize (เซนทิ-เมน-แทะไลส) vt. vi.
1. ทำให้บังเกิดความรู้สึก, แสดงความรู้สึกมากมาย
คำศัพท์แนะนำ
blameless, auspiciousness, oyster bed, Ukrainian, จงรัก, oxyacetylene, infirmly, syncopated music, viticulture, วับ, wilful, erring, make passes at, contact printing, gynecologist, สิบ, emblematize, torpedo, heard, question mark, tuxedo, ยู่เวร, บ่าย ๖ โมง, coalmine, cold-blooded, typhoid, เข้าแว่น, นิสัยเสีย, สร้อย, อุ้งมือ, ือดี, D.T.'s, apostolic see, บ่น, respiratory, May it please Your Majesty, โกสน, humour, เจดีย์, ทุกเวลา, runway, seminar, เอะอะ, จำกัด, เหนี่ยวรั้ง , street, จุลทรรศน์, shoddy, เมาคลื่น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์