บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sentimentalize

sentimentalize (เซนทิ-เมน-แทะไลส) vt. vi.
1. ทำให้บังเกิดความรู้สึก, แสดงความรู้สึกมากมาย
คำศัพท์แนะนำ
half note, ผ่นดินถล่ม, Established Church, Englishman, sawmill, ขลัง, punctuality, ลายไม้, ถึงขัย, bewitching, evolutional, sticky, ศิลาฤกษ์, มะม่วงหนึ่งใบ, budgetary, automaton, Cesarean, ไขหู, กิเลส, นารี, hippopotamus, protectionism, caulk, bunting, พันเอก, ตะขอ, cohere, heave, labor toil, ลุกคลีตีโมง, shoddy, โรงมหรสพ, กรมการรักษาดินแดน, คุณอาจไม่รังเกียจความทุจริตกระมัง, Mao Tse-tung, เดนตาย, flotsam, transparent colors, riding light, อกทุกข์, aspect, parent company, ันสูตรศพ, privy, โดยหนังสือนี้, ทัพเรือ, wing compasses, boson, wench,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์