บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sentimentalize

sentimentalize (เซนทิ-เมน-แทะไลส) vt. vi.
1. ทำให้บังเกิดความรู้สึก, แสดงความรู้สึกมากมาย
คำศัพท์แนะนำ
The Spectator, ทุเลา, put back, waterwheel, ศิระ, ทางสัญจร, chain pump, omnibus volume, maze, กระสุนดินดำ, nucleic acid, หลายปีดีดัก, Manhattan, เทียมม้าคู่, หวำ, matter-of-fact, ลูกข่าง, self-taught, untruth, bad hat, put the wind up, intermittent, ถ้าเขามาโปรดบอกผมด้วย, sulfate of magnesium, Justin, มหัศจรรย์, nettle, agonize, coaxing, ปงปัง, teeth, ระย่อ, objectionably, vomit, arbored walk, spado, ปอนด์ตุรกี, ปัดตลอด, จัก, ปลงใจรัก, mud, wrench, จำพวก, suppressio veri, ขัดเงิน, youthful, serif, compound, put about,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์