บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - seed wool

seed wool
1. ฝ้ายที่ยังไม่ได้ปั่นเมล็ด
คำศัพท์แนะนำ
อาศัย, flong, aeonian, agriculturist, dishwater, เสมอน้ำเสมอเนื้อ, sow, silicify, ดูหมิ่นถิ่นแคลน ดูแคลน, Privy Coucilor, เจ้าเซ็น, Molotov cocktail, ตาก, โหยหา, quasi-public, เหรียญตรา, subinspector, ซี, spasinodic, Singhalese, ขอพระราชทานอภัยโทษ, vapidness, คั้น, adding machine, belabor, chevrotain, courage, whizz, acting, กิเลสมาร, multi-, claret, eccentric, Saint Valentine, jasper, อินทรีย์, จองหอง, วนศาสตร์, burnyour fingers, stage fright, mercantile system, พงศ์พันธุ์, windlass, ecology, คุ้มดีคุ้มร้าย, shook, เลาะลัด, broadcast band, opine,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์