บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - seed wool

seed wool
1. ฝ้ายที่ยังไม่ได้ปั่นเมล็ด
คำศัพท์แนะนำ
flaglieutenant, subsistence, ravish, put to silence, anal fistula, insight, soldier of fortune, ข้างขึ้น, thro, competitor, given, cabinet minister, cudgel the brain, hereupon, Turko-, crystal set, resolve, chaulmaugra, กล้าได้กล้าเสีย, curly-headed, girl scout, comportment, ล่วงเกิน, period costume, exquisite, generosity, อธิบดีกรมตรวจเงินแผ่นดิน, profess, greed, unemotionally, out of his depth, Hohenzollern, damned, justly, duckling, ถ่าง, copier, admirableness, loony, praetor, flout, ม่านเหล็ก, hap'orth, keelson, Reno, ห่งใด, Corn Belt, หนังสืออ่านเล่น, กระดาก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์