บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - seed wool

seed wool
1. ฝ้ายที่ยังไม่ได้ปั่นเมล็ด
คำศัพท์แนะนำ
สมัย, Libyan, beet, ลุกคลีตีโมง, listener, reed, vantage game, นมแพะ, similitude, nominative absolute, hippie, activate, บัก, flying-boat, gas shell, direct ratio, intelligibility, ตู้หนังสือ, complementary, stance, หน้าจืด, ประมวลกฎหมายอาญา, plausibly, bilgy, เค้เก้, lightning war, ปฎิญญา, , take up residence, waggish, หมาหลึ่ง, เผ่นหนี, intercession, เกี๊ยะ, brothers-in-arms, approbatory, output transformer, thrombosis, lovelorn, pianoforte, เสาะ, noun phrase, mesmeric, ไม้อันนี้, กระตือรือร้น, ยุ่งยิ่ง, Public Utility Act, ironclad, self-defence,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์