บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - seed wool

seed wool
1. ฝ้ายที่ยังไม่ได้ปั่นเมล็ด
คำศัพท์แนะนำ
การแปล, hard-shelled, leash, Cortes, take at an advantage, วันเนา, ตะกั่วกรอบ, as one man, assonant, purse, disarrangement, bowstring, slackly, ขุนพัฒน์, หออิฟเฟ็ล, Holy Roman Empire, จอมมารดา, เหง้า, devil's advocate, catalogue, it, ธนบัตร, signboard, กรรมการชี้ขาด, gasify, ร่วน, คบหาสมาคม, พฤษภาคม, เขาอ่านหนังสือไม่ออก, จักแร้, blow, subpoena, stentorious, treadle machine, inconceivability, missing link, touchable, cheekbone, long play record, mule pulley, socialization, payday, ground, stone coal, ฝน, white alloy, aside from, คร่าห์, จิตต์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์