บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - scurvy

scurvy (ซเคอ-ฝิ) n. adj.
1. โรคลักปิดลักเปิด มีเลือดออกตามไรฟัน
2. (อุบาย) เลวทราม
คำศัพท์แนะนำ
elan, inconsiderately, introduce, บทที่ ๑, try cock, Rabelasian, instinct, hindquarters, Vega, นักท่องเที่ยว, ภาษาพื้นเมือง, สนาะ, หุ้งอาหาร, งา, ดาราภาพยนตร์, คติธรรม, ศิลา, ฟ้องแย้ง, get down to brass tacks, geneva, floating, วามเป็นอยู่, spake, administrator, กลืนทั้งดุ้น, adutery, หมายเกณฑ์, เอื้อเฟื้อ, half as much again, จีบปากจีบคอ, awestruck, sufficiently, overarch, ที่สอง, papillae, พระเมรุ, impure, pretense, food for powder, pack off, เจตพังคี, จลาจล, Palmerston, V.C., soiled, ออกเรือน, promising, leadman, tattler,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์