บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - scurvy

scurvy (ซเคอ-ฝิ) n. adj.
1. โรคลักปิดลักเปิด มีเลือดออกตามไรฟัน
2. (อุบาย) เลวทราม
คำศัพท์แนะนำ
pot still, wily, daredevil, groundlessly, dazzling, ประมาท, duly, americanize, crudely, ่วนลด, รัฐสภา, น้ำมันถั่ว, เริศร้าง, เฉก, กระจาบ, breach, obnoxiousness, ล่มจม , bramble, seamstress, ลนลาน, accentuate, soft-witted, ฝนทอง, jasmin, ใฝ่, spend, coed, harmfulness, ret, subservient, structural steel, hanky, receipt, tapster, man of straw, ั้นอึ้ง, พรวด, behind my back, รวม, กาลัญญุตา, mar, peremptory, apprizenment, พลาด, parquet, เด่น, shorthorn, ปราบดาภิเษก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์