บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - scurvy

scurvy (ซเคอ-ฝิ) n. adj.
1. โรคลักปิดลักเปิด มีเลือดออกตามไรฟัน
2. (อุบาย) เลวทราม
คำศัพท์แนะนำ
emergency man, epitome, mesmerist, pigweed, in straits, metallurgical, มโกรก, seconder, ไช, ผิวพรรณ, dollyshop, put on, รับสั่ง, grumpily, wheal, town, ticket punch, cucumber, detente, โยกย้าย, bargain, ยากจนยิ่งขึ้น, unmercifully, debutante, fascinatingly, สภานายก, อัน, เดียดฉันท์, fulfillment, ยงโย่, ประกวด, higgledy-piggledy, -o-, streptococcus, counter-, winsomeness, cosec, cubic, เรือน, sheep shears, ขั้ว, hereditary, unbroken record, unassisted, law-abiding, stop (pull up) short, perpetual calendar, chai, บุโรฉึ่ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์