บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - scurvy

scurvy (ซเคอ-ฝิ) n. adj.
1. โรคลักปิดลักเปิด มีเลือดออกตามไรฟัน
2. (อุบาย) เลวทราม
คำศัพท์แนะนำ
piquancy, frightfulness, sleep it off, lazy Susan, make a clean breast of it, amusingly, soft sell, ดรุณ, Kublai Khan, germanization, นมนาม, On His Majesty's Service, inertgases, tripos, ไหมปานามา, downdraft carburetor, begotten, Visakha, place-name, กระเดาะ, เสาตะลุง, สนามฟุตบอล, Fourier, ineptness, แม้กระทั่ง, table glass, blitheness, tallier, variety, chump, อธิบาย, วจีกรรม, เคือง, stinging, E., stardust, palette knife, fairy tale, stainless, ทรชน, of a kind, kora, stripe, scuta, cress, ramshackle, big voice, เงียบเหงา, blockhead,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์