บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - scurrile

scurrile (ซเคอ-ริล) adj.
1. หยาบคาย, สามหาว
คำศัพท์แนะนำ
Tree, Ellen, imitatively, City of God, irrepressible, อิ่มหนำ, -footed, Bohemian, Parnell, Charles Stewart, น้องหญิง, จารบุรุษ, ประดิษฐาน, hoola-hoop, aha, disclaim, คุ้น, แวบ, apart from, funnel, go one better, จรรยา, curative, แก้กลุ้ม, dissolving shutter, card basket, มาส, proportion, วกลบคูณหาร, monetary gift, ovum, บนเวหา, โจท, กรมแผนที่ทหารบก, embezzlement, custard apple, ลื้อ, Troy Iliad of woes, ครือ, ผิวหวัง, flank guard, weighhouse, theater, ราบปราม, screwdriver, rating, gigolo, ินผัว, -gram, ีกหน่อย, okra,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์