บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - scurrile

scurrile (ซเคอ-ริล) adj.
1. หยาบคาย, สามหาว
คำศัพท์แนะนำ
permit, driving wheels, วัยเด็ก, ชั่วช้า, carcass of a ship, วจีกรรม, ต้มยำ, งก ๆ งัน ๆ , Windmill Road, ทง, surmount, take the count, nominally, hast, plug, ร่างแห, dissonantly, สยุมพร, pinkish, กี่, tantalizing, craftiness, ท้าวแสนปม, อาชญา, floor trader, thorough-pacecd, participation, ขัดแตะ, Boccacio, shock, stick, ราวตากผ้า, สมเด็จ, มื่อเร็ว ๆ นี้, satiation, บุหรี่, immediate, armorial, sight bill, พระสงฆ์องคเจ้า, โสโครก, officer, เปิด, ราโชวาท, gravity, ลั่น, cut short, ารพัน, ซื่อมะรื่อ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์