บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - scurrile

scurrile (ซเคอ-ริล) adj.
1. หยาบคาย, สามหาว
คำศัพท์แนะนำ
เสือป่า, puny, any one, eyepiece, lordship, boomerang, รองจ่าย, จะงอย, disc brake, vivisect, perceptibility, กันแสง, level, ผ็อย, เบื้องหน้า, strand, Belgravia, marine glue, payable in advance, helplessly, imperium in imperio, Distinguished Service Medal, ปฐมเทศนา, owing, alpha, เบิ้ม, ลงชีวิต, colonizer, per head, ก๊ง, regret, พรมแดน, เบี้ยหวัด, rock sugar, abduction, 'un, competition wallah, wrest, การโฆษณา, shellac, willpower, hiatus, Tokio, muff, คนหนึ่งละ, contagion, กองพะเนิน, ติดกัณฑ์เทศน์, ตาราง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์