บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - scurrile

scurrile (ซเคอ-ริล) adj.
1. หยาบคาย, สามหาว
คำศัพท์แนะนำ
womanish, sonic barrier, stardust, imagery, house-agent, elicit, Kapital, Das, เถ้า, numerous, application, หมอผ่าตัด, inclination, restful, novitiate, outlawry, Directorate of Operations, ซาก, หนาว, titmouse, stratification, เสี้ยว, ขยิบหู ขยิบตา , รึ้ง, gorse, impact, hindrance, grass, โจทนา, สรตะ, zest, สินสอด, arbitrate, สนเท่ห์, earnings, ลือดไก่, additionally, auspicious, lantern procession, กะต๊าก, sombreness, octane number, dead body, sorrow, maid, flying machine, บ๊งเบ๊ง, Yours sincerely, structure, เข้าŽ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสงขลา , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาสารคาม , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหิดลพยาบาล , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหิดล , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มอ. , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มะเร็งปากมดลูก , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ รังสิต , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ รามคำแหง , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ราม , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ลาดกระบัง , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ วิจัย มหาสารคาม , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ วิจัย , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ วิทยบริการ , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ วิธีการสืบค้น , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ศรีนครินทรวิโรฒ , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ศิลปากร , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สกอ. , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สงขลา , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สุโขทัยธรรมาธิราช , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สุโขทัย , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ หอการค้า , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ อเล็กทรอนิกส์ จุฬา , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ออนไล พระจอมเกล้าธนบุรี , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ออนไลน์ , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ อาหาร , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ไืทย , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์#ขอนแก่น , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์(online database) , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์(ข้าวเกรียบผัก) , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์(ฉบับเต็ม) , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์2007 , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์24มหาวิทยาลัย , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์2548 , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์thailis , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์tiac , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์กฎหมายรามคำแหง , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์การบริโภค , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์การบริหารนวัตกรรมเพื่อการศึกษา , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์การผลิตภัณฑ์อาหาร , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ ช. ปี2550 -2551 , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของไทย , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมศว , ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ,