บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sausage meat

sausage meat
1. เนื้อสับที่ใช้สำหรับทำไส้กรอก แต่บางครั้งใช้ยัดไส้ไก่อบหรือหุ้มแป้งทำ sausage roll
คำศัพท์แนะนำ
stare, สมพัตสร, whole wheat, สำเนาถูกต้อง, summit conference, สุธน, swing door, grim, กุณฑล, คาน้า, ซื้อเทียมขอ, durance vile, picturedrome, flimsy, ทัพเรือ, คิรี, yonder, เรืออากาศเอก, สังวาส, pope, voxpopuli vox Dei, จอมพลเรือ, pepsine, นิ้วกลาง, county people, wheeled, หนี, melodic, กิเลส, ชั่งใจ , คล่อง, โฉด, ฉัน, colouring, resurrectionist, miserliness, ูดเท็จ, เหลือขนาด, ด่าน, สับโขก, phalanger, matter of course, tut-tut, สองต่อสอง, จ่มแจ้ง, rule, ฟ่อน, Three Kingdoms, marron glace,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์