บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sausage meat

sausage meat
1. เนื้อสับที่ใช้สำหรับทำไส้กรอก แต่บางครั้งใช้ยัดไส้ไก่อบหรือหุ้มแป้งทำ sausage roll
คำศัพท์แนะนำ
belligerency, sideline, transshipment, frostily, thriven, สียเปรียบ, ข้อรังเกียจ, attar, status quo, photo, hiding, เกี่ยวโยง, สีเขียว, umbrage, helical staircase, riparian, สุข, มงกุฎ, lee shore, scale down, minus, Offenbach, ถือเขาถือเรา, เรือตรี, นามแฝง, sort of, purely, Yours to command, medley, enduringness, ประพฤติผิด, หอรัษฎากร, ่อแล้วต้องสาน, swampy, บงการ, รถแท็กซี่, กิตติคุณ, ราศจาก, last resort, repulsively, การเวก, mythological, sliding seat, infighting, โฮกอือ, Bureau of Census, อารีอารอบ , hero, เสน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์