บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sausage meat

sausage meat
1. เนื้อสับที่ใช้สำหรับทำไส้กรอก แต่บางครั้งใช้ยัดไส้ไก่อบหรือหุ้มแป้งทำ sausage roll
คำศัพท์แนะนำ
do-all, ปุลลึงค์, slag, put out, สร้อยคอ, ตกกระไดพลอยโจน, บุษบก, garishness, localize, valve guide, acting, before the wind, แน่นขนัด, spasmodically, flag of truce, กำ, setting lotion, murky, get along, grouse, State university, tail lamp, Neolithic, เคี่ยว, นมสด, intentionally, tree of life, lumbago, self-preservation, steer, brigandine, wart, as it happens, sash, differential gear, aridity, scoundrel, แม่น้ำกระ, remnant, forethought, operetta, โมฆียะ, spent, riding habit, swiftly, กุฏิ, commission merchant, ระมัดระวัง, Czarina,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์
ฐานข้อมูลธุรกิจจังหวัดนครปฐม , ฐานข้อมูลธุรกิจสปา , ฐานข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ยาง , ฐานข้อมูลธุรกิจ , ฐานข้อมูลนโยบาย 15 ปี , ฐานข้อมูลนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ , ฐานข้อมูลนโยบายเรียนฟรี 15 ปี , ฐานข้อมูลนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ , ฐานข้อมูลนวัตกรรม , ฐานข้อมูลนักกีฬา , ฐานข้อมูลนักเรียน eis , ฐานข้อมูลนักเรียน เชียงใหม่ , ฐานข้อมูลนักเรียนที่กู้ยืมเพื่อการศึกษา , ฐานข้อมูลนักเรียนทุน , ฐานข้อมูลนักเรียน , ฐานข้อมูลนักวิจัยของต่างประเทศ , ฐานข้อมูลนักวิจัยด้านสาธารณสุข , ฐานข้อมูลนักวิจัยทางสาธารณสุข , ฐานข้อมูลนักวิจัยไทย , ฐานข้อมูลนักวิจัย , ฐานข้อมูลนักศึกษา ม.ราม , ฐานข้อมูลนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , ฐานข้อมูลนักศึกษาsql , ฐานข้อมูลนักศึกษามศก. , ฐานข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง , ฐานข้อมูลนักศึกษา , ฐานข้อมูลนามานุกรม , ฐานข้อมูลน้ำมันหอมระเหยไทย , ฐานข้อมูลน้ำมันหอมระเหย , ฐานข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม , ฐานข้อมูลในการสืบค้นมีกี่ประเภท , ฐานข้อมูลในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ , ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม , ฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ , ฐานข้อมูลในโรงแรม , ฐานข้อมูลในอนาคต , ฐานข้อมูลบทความ วารสาร สิ่งพิมพ์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ , ฐานข้อมูลบทความงานวิจัย , ฐานข้อมูลบทความทางวิชาการ , ฐานข้อมูลบทความวารสาร , ฐานข้อมูลบทความวิจัย ค่าจ้างและเงินเดือน , ฐานข้อมูลบทความวิจัยonline , ฐานข้อมูลบทความ , ฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยต่างประเทศ , ฐานข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ผู้สูงอายุ , ฐานข้อมูลบน pda , ฐานข้อมูลบนpda , ฐานข้อมูลบนเครื่องpda , ฐานข้อมูลบนมือถือ ,