บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sausage meat

sausage meat
1. เนื้อสับที่ใช้สำหรับทำไส้กรอก แต่บางครั้งใช้ยัดไส้ไก่อบหรือหุ้มแป้งทำ sausage roll
คำศัพท์แนะนำ
instantaneous, ซวย, เฉย, burnt sienna, acid, gown, ิสรเสรี, right oh, conveyer, หมาหลึ่ง, sticking plaster, กุญแจมือ, ถา, เปลื้อง, กิจ, strained, เขียวชอุ่ม, nobleman, ช่องแคบมะละกา, เขก, ลำคลอง, tire, เก็บหอมรอมริบ, ปริมาณ, heavens, Cesarewitch, southernmost, will, awkwardness, damnatory, satiate, clement, wire gauge, ข้าหู, expiry, Gulliver, fiancee, functional disease, soul mate, เลี่ยง, inquisitively, โพทะเล, กฎหมายนานาประเทศ, organization organize, perpetrate, British Broadcasting Corporation, with a flea in his ear, perorate, watermain,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์