บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sausage meat

sausage meat
1. เนื้อสับที่ใช้สำหรับทำไส้กรอก แต่บางครั้งใช้ยัดไส้ไก่อบหรือหุ้มแป้งทำ sausage roll
คำศัพท์แนะนำ
สั่งการ, hut, Morse code, โหว่, K.S.M. and S.G., arbitrate, ต้นเค้า, เฮือก, รงพระเมตตา, ประเพณีนิยม , scree, เรขาคณิต, trusteeship, Indochinese, recessive, กลัดหนอง, Julian, responsiveness, หญ้าปากคอก, insurrectionist, in full view of, ตาก, printer's devil, delude, conciliatory, ขนบธรรมเนียม, อย่างยิ่ง, S, speculation, A.R.S.A., คำพูดของเขากินความมาก, hornstone, take aback, unitarianism, สมเด็จพระสังฆราช, สะโอดสะอง, metric system, aluminium, inquisitiveness, sanctum, ไหวพริบ, chorine, ขาดีฉันอยู่ที่นี่, golden calf, peripheral, อ่าว, แข็งเป๊ก, ขี้ตะกอน, Laws of Manu,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์