บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - robe

robe (โรบ) n. vt. vi.
1. เสื้อคลุมยาว, เสื้อครุย, เสื้อกระโปรงผู้หญิง, เสื้อพิธี, สวมเสื้อ, แต่งตัว
คำศัพท์แนะนำ
errand boy, ว่าว, ธรรมเนียม, งามระยับ, efficaciously, fall into line, เหียนราก, geisha, by and large, anathematic, unbar, ถ้วยแก้ว, เมล์, neo-Svargalok, as sure as eggs is eggs, make the most of, wreak, singly, secularist, mantissa, insanity, good afternoon, ฝักบัว, hippie, Turkish, quirk, โคน, miff, tricolour, กริ้ว, ordination, soft nothings, cash discount, ว้าย, impressive, mannerless, ทำการ, renew, monitorial, penetration, future, กามเทพ, fig., ซ่น, หอฉัน, โหลงเหลง, licentiously, terminology, file,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์