บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - robe

robe (โรบ) n. vt. vi.
1. เสื้อคลุมยาว, เสื้อครุย, เสื้อกระโปรงผู้หญิง, เสื้อพิธี, สวมเสื้อ, แต่งตัว
คำศัพท์แนะนำ
crank, hateful, fidget, philter, greet, express collect, hopper, belie, kingdom come, mufti, filthy, sidesplitting, ครึกครื้น, plater, play. deed. agile, electro, วายปราณ, torpidly, interim, emetic, range, แหละ, XL, สำนักงาน, นงลักษณ์, นักการทูต, เครื่องดนตรี, God knows, nirvana, bight, album, คุกเข่า, abashed, inaugurate, static, สละ, Supreme Being, Children's Day, ข้อกติกา, วงศ์วาน, ตด, แถมพก, renew, แสรก, aerie, acidify, betook, chastened, conqueress,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์
บรรจุธนาคารออมสิน ฐานเงินเดือนออมสิน , บรรจุธาตุกิมซิ้น , บรรจุธาตุกิ้มซิ้น , บรรจุธุรการ 2 ตาก , บรรจุธุรการ 2 ตาก2552 , บรรจุธุรการ 2 เทศบาลตาก2552 , บรรจุธุรการ 2เทศบาลตาก51 , บรรจุธุรการเทศบาลตาก51 , บรรจุนมถุง , บรรจุนักกายภาพบำบัด , บรรจุนักการแพทย์แผนไทย , บรรจุนักจิตวิทยาอุดรธานี , บรรจุนักบริหารงานการคลัง ของกรณีพิเศษ สามจังหวัด , บรรจุนักประชาสัมพันธ์3ลำพูนเขต2 , บรรจุนักพัฒนาชุมชน , บรรจุนักเรียนทุน , บรรจุนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุข , บรรจุนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุข2549 , บรรจุนักเรียนทุนของกรมการแพทย์ , บรรจุนักเรียนทุนปี2549 , บรรจุนักเรียนทุนสฎ , บรรจุนักเรียนทุนสาธารณสุข , บรรจุนักเรียนทุนสาธารณสุขโคราช , บรรจุนักเรียนทุนสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น , บรรจุนักเรียนทุนสาธารณสุขจาก ก.พ. , บรรจุนักเรียนทุนสาธารณสุขชุมชน ปี 52 , บรรจุนักเรียนทุนสาธารณสุขชุมชน ปี52 , บรรจุนักเรียนทุนสาธารณสุขเป็นข้าราชการ , บรรจุนักเรียนทุนสาสุข , บรรจุนักวิเคราะห์ กพ , บรรจุนักวิเคราะห์กี่ตำแหน่ง , บรรจุนักวิเคราะห์ของกพ , บรรจุนักวิเคราะห์ , บรรจุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ก.พ. , บรรจุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กพ , บรรจุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของ ก.พ. , บรรจุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน , บรรจุนักวิชาการการเงินและบัญชี , บรรจุนักวิชาการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร , บรรจุนักวิชาการเกาตรกรมสงเสริมการเกษตร ปี 2552 , บรรจุนักวิชาการเงินและบัญชี 3 ขอนแก่น , บรรจุนักวิชาการเงินและบัญชี3รัฐสภา , บรรจุนักวิชาการศึกษา จ.ชลบุรี , บรรจุนักวิชาการศึกษาสุพรรณบุรี , บรรจุนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร , บรรจุนักวิชาการสาธารณสุข , บรรจุนักวิชาการสาธารณสุข 2552 , บรรจุนักวิชาการสุขาภิบาล , บรรจุนักศึกษาโครงการ สควค. รุ่น 12 ,