บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - robe

robe (โรบ) n. vt. vi.
1. เสื้อคลุมยาว, เสื้อครุย, เสื้อกระโปรงผู้หญิง, เสื้อพิธี, สวมเสื้อ, แต่งตัว
คำศัพท์แนะนำ
มะเดื่อ, ทลาย, transitorily, ดรุณ, ปัญจวัคคีย์, Bow Street, buttjoint, intramural, ดื่ม, ผ้าผ่อน, self-styled, ป็นประจำ, macabre, อาหารคาว, daring, prurience, ขา, syndicate, insatiable, mizenmast, sophisticate, heroic, เร็ว, soapy, รถไฟหุ้มเกราะ, legitimist, proficient, counterattack, meddle, lifeline, terminological, effervesce, master of foxhounds, breech, handsomeness, ตะล่อมป้อม, ระลอก, ท.ร., วางหูโทรศัพท์, untruth, คาดคะเน, mirror optics, ห่า, pharmacology, บอกเล่า, sex act, head foremost, เสด็จ, telephotography,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์