บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - robe

robe (โรบ) n. vt. vi.
1. เสื้อคลุมยาว, เสื้อครุย, เสื้อกระโปรงผู้หญิง, เสื้อพิธี, สวมเสื้อ, แต่งตัว
คำศัพท์แนะนำ
พักตร์, put a spoke in his wheel, hobble, ด้เสีย, Tunisia, tibiae, tin ware, ชำมะนาด, high-pressure, proboscis, Mikimoto, มหิมา, mechanize, ถิติคนเกิดคนตาย, pump room, homeward bound, authorized, elastic, urge, หนังสือแนะนำตัว, ทุย, frame of mind, เด็ด, pungent, เหนื่อย, ราชอาคันตุกะ, prosperous, demur, congregate, ปรากฎการณ์ธรรมชาติ, warcraft, มิ่งมิตร, ซ่อน, ่างตาดู, oddment, หม้อกรอง, the altogether, protraction, คางหมู, าบานตัว, watch fire, แม่น, flabby, secularism, lvanhoe, dec-, distressingly, hon., กว่ามนุษย์จะไปถึงโลกพระจันทร์ ผมก็คงตายแล้ว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์