บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ripe

ripe (ไรพ) adj.
1. สุก, ทำให้สุก, บ่ม
2. สมบูรณ์, คงแก่เรียน, มีอายุเป็นผู้ใหญ่เต็มที่, เจริญเต็มที่, ได้ที่, แก่
3. งอม, หง่อม
4. ครบ, ถึงกำหนด, ถึงเวลา (ที่จะแต่งงาน, ถูกแขวนคอ)
5. (ปาก) แดงเต่ง
คำศัพท์แนะนำ
wildebeest, neighbor, unconsciously, till further notice, Nosy Parker, entrant, within doors, subpoena, าจ, สามยาม, ต้องการ, ทุคติ, พนักงานโทรศัพท์, ่วนจี๋, inboard, dis-, ลัก, เกราะ, Thessaly, leotard, parking meter, reduce, soapy, en bloc, somehow, Homer, nor, recluse, python, pound, dangerous, sixteen, bell apple, tersely, harangue, อาชญาวิทยา, wear his years well, ประทวนสินค้า, sound, hoar, canyon, แก๊ส, กรมการรักษาดินแดน, อุปัทวันตราย, interfusion, deperciatingly, sealed book, emu, normalcy,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์