บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ripe

ripe (ไรพ) adj.
1. สุก, ทำให้สุก, บ่ม
2. สมบูรณ์, คงแก่เรียน, มีอายุเป็นผู้ใหญ่เต็มที่, เจริญเต็มที่, ได้ที่, แก่
3. งอม, หง่อม
4. ครบ, ถึงกำหนด, ถึงเวลา (ที่จะแต่งงาน, ถูกแขวนคอ)
5. (ปาก) แดงเต่ง
คำศัพท์แนะนำ
ข้อแก้ตัว, part and parcel, vein, ศิลาจารึก, playback, แหวนแต่งงาน, inspect, demonstrative adjective, สถานพยาบาล, construct, stone coal, inclusion, chours of catcalls, เหิม, vociferation, วัฎโกโลโก, อาสะใภ้, อิสัตรี, ล็งเห็น, double bassoon, คลุมโปง, calumnious, กรนฟี้, เบิกโลง, เจอ, magniloquence, daughter, Indy, กัดผู้มีบุญคุญ, diminution, cobweb, อบรม, smell of the lamp, Copernican theory, ม่หยุดหย่อน, ท่าที, ลาบ, suspenders, สงบ, forklift, bumpy, misconstrue, ferrotype, ฮังการี, collotype, in the act, tea rose, mutinous, transship,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์