บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ripe

ripe (ไรพ) adj.
1. สุก, ทำให้สุก, บ่ม
2. สมบูรณ์, คงแก่เรียน, มีอายุเป็นผู้ใหญ่เต็มที่, เจริญเต็มที่, ได้ที่, แก่
3. งอม, หง่อม
4. ครบ, ถึงกำหนด, ถึงเวลา (ที่จะแต่งงาน, ถูกแขวนคอ)
5. (ปาก) แดงเต่ง
คำศัพท์แนะนำ
dead loss, legislative, Asia, identity, appropriation, แพทย์กลางบ้าน, wrinkle, murmurous, annunciate, rondeau, จ้ว, ตายห่า, namesake, jet liner, pack, Manila Pact, moroseness, dot his i's and cross his t's, ร้านตัดผม, headphone, endive, เกิดสงครามทีไร, ตะไบท้องปลิง, juvenile deliquent, เท่, สื่อมวลชน, ผักเบี้ย, ลดระวาง, gold, คนแปลกถิ่น, bathyscaphe, เหินฟ้า , suavely, fidget, acetylene lamp, enchainment, สัน, protrusive, to say the least, พระเป็นเจ้า, addenda, เสื้อครุย, miscarry, ซุ่มซ่าม, warrantor, deathtrap, applicability, กุ่ม, cadastral survey,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์