บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ripe

ripe (ไรพ) adj.
1. สุก, ทำให้สุก, บ่ม
2. สมบูรณ์, คงแก่เรียน, มีอายุเป็นผู้ใหญ่เต็มที่, เจริญเต็มที่, ได้ที่, แก่
3. งอม, หง่อม
4. ครบ, ถึงกำหนด, ถึงเวลา (ที่จะแต่งงาน, ถูกแขวนคอ)
5. (ปาก) แดงเต่ง
คำศัพท์แนะนำ
liege, กหัว, powerful, drivel, ripe, set against, imperiousness, hope against hope, เข้ารีต, watch, ตะเกียกตะกาย, ก้าวร้าว, devisee, look daggers, carving, rudely, loving, keep away, ungodly, continue, เครื่องบินลำนี้, impecuniosity, ล้อเลียน , glaring, cob, motorist, แหลม, sacrifice, กาหรัด, มโนคติ, น่าเสียดาย, เพลี่ยงเท้า , Jill, bellows camera, redundant, gay, Holy Land, pneumothorax, ถุน, Eucharistic Congress, เต็มเต็ง, placate, binocular, ห้ามล้อ, ยอดรักยอดสร้อย, ดีบัว, unfair, มจวนจะออกเดินทางไปอเมริกาอยู่แล้ว, honesty,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์