บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ripe

ripe (ไรพ) adj.
1. สุก, ทำให้สุก, บ่ม
2. สมบูรณ์, คงแก่เรียน, มีอายุเป็นผู้ใหญ่เต็มที่, เจริญเต็มที่, ได้ที่, แก่
3. งอม, หง่อม
4. ครบ, ถึงกำหนด, ถึงเวลา (ที่จะแต่งงาน, ถูกแขวนคอ)
5. (ปาก) แดงเต่ง
คำศัพท์แนะนำ
chopsticks, self-pity, Fulton, sinter, magnetic South, unpleasant, impulsion, ruinously, mistrust, boat deck, องุ่น, บังคนหนัก, block chain, หน้าถัง, hold over, credence, sob stuff, mucker, mendaciously, แข็งทื่อ, unending, bulb, atomize, Mon., Slovakian, cattleman, association, pyrite, gloomy, gasbag, ้าครอบ, Yalu, Provost Marshal General, Mrs., ยักขินี, conquest, เพลาะ, เถิบ, ชุมนุมพงศาวดาร, center, reviver, ปรกติ, ระลึกชาติ, immense, the Emancipation, พลาด, ครองชีพ, โยนี, outgo,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์