บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - rightly

rightly (ไรท-ลิ) adv.
1. เต็ม (รอบ), ทีเดียว, ตรง, พอดี, หมัดขวา, ทางขวามือ, ขวา
2. ธรรม, เป็นธรรม, ชอบธรรม
3. สิทธิ, สิทธิอันถูกต้อง
4. ยุติธรรม, ความยุติธรรม
5. สมควร, ข้อผิดถูก, ถูก, ฝ่ายที่ถูกต้อง, ถูกต้อง
6. ความถูก
7. ความเหมาะเจาะ, เหมาะ
8. เรียบร้อย, (จริต) ปกติ
9. ตั้งตัว, ทำให้ตั้งขึ้น, (เรือ) คืนลำ, ทำให้คืนตรง
10. แก้ (ความผิด)
คำศัพท์แนะนำ
mitigating circumstances, smug, Maupassant, de, plague, wrap, วิวาท, พิฆาต, กระปุกหลุก, หอสมุด, ภรรดร, nurture, footer, grand lodge, astronomy, tamable, ปิตุจฉา, ศีลธรรม, opportunism, ออกไข่, ข้าหลวงพิเศษ, bow boy, fence-sitting, flesh fly, sinfully, draw cuts, catsup, ี, ยากแค้น, ซ่าน, snack bar, บวงสรวง, กระทา, false pretences, อวน, palm wax, บาดตาŽ, notable, magnificent, egg tree, toe-board, ที่อยู่, admen, ตอนต้น, quizzical, phosgene, luce, blister beetle, แน่ใจ, raise the devil,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์