บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - rightly

rightly (ไรท-ลิ) adv.
1. เต็ม (รอบ), ทีเดียว, ตรง, พอดี, หมัดขวา, ทางขวามือ, ขวา
2. ธรรม, เป็นธรรม, ชอบธรรม
3. สิทธิ, สิทธิอันถูกต้อง
4. ยุติธรรม, ความยุติธรรม
5. สมควร, ข้อผิดถูก, ถูก, ฝ่ายที่ถูกต้อง, ถูกต้อง
6. ความถูก
7. ความเหมาะเจาะ, เหมาะ
8. เรียบร้อย, (จริต) ปกติ
9. ตั้งตัว, ทำให้ตั้งขึ้น, (เรือ) คืนลำ, ทำให้คืนตรง
10. แก้ (ความผิด)
คำศัพท์แนะนำ
bicameral, คเนจร, ตาค้าง, เกลื่อนกลาด, ค่าธรรมเนียม, in legions, ทิศทักษิณ, sniper, marionette, Esthonia, commercialize, dial, sutra, Faraday's law, เกือก, star cloud, state-hood, imperiousness, long-term credit, ส่งท้าย, deletion, old, farrier, Vienna, success, รงพระกรุณา, incongruous, leatherback, ปีขาล, forgetfully, Encyclopedia Britannica, merchandise, data, ภูมิใจ, alight, press, red herring, locus standi, white slaver, เย้าหยอก , high command, the morning after, บรรจง, พระบรมวงศานุวงศ์, กล้วยไข่, salient, โกสน, ภูมิศาสตร์, ตื่นแตก ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์