บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - rightly

rightly (ไรท-ลิ) adv.
1. เต็ม (รอบ), ทีเดียว, ตรง, พอดี, หมัดขวา, ทางขวามือ, ขวา
2. ธรรม, เป็นธรรม, ชอบธรรม
3. สิทธิ, สิทธิอันถูกต้อง
4. ยุติธรรม, ความยุติธรรม
5. สมควร, ข้อผิดถูก, ถูก, ฝ่ายที่ถูกต้อง, ถูกต้อง
6. ความถูก
7. ความเหมาะเจาะ, เหมาะ
8. เรียบร้อย, (จริต) ปกติ
9. ตั้งตัว, ทำให้ตั้งขึ้น, (เรือ) คืนลำ, ทำให้คืนตรง
10. แก้ (ความผิด)
คำศัพท์แนะนำ
kinswoman, precaution, complicity, maladroit, เรือสำปั้น, อรงค์, illustration, family farming, decomposition, แค็ก ๆ, howl, put it on thick, seasoned, ก ข, ขากบ, Disraeli, follow, แตกพรรค, water of life, JUSMAG, crematoria, ลูกหมา, decolorization, ฝีดาษ, maneuverability, stag party, woodenly, drumhead, ถ้าอย่างนั้น, put a spoke in his wheel, desperados, clericalism, try, ปัดเป่า, acquisitiveness, sulfo-, dandruff, edition, black market, in the distant future, servilely, citizen, Act of Parliament, รถด่วน, หนำ, shunt winding, เพชรลูก, enthusiastically, เข็ดเขี้ยว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์