บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - rightly

rightly (ไรท-ลิ) adv.
1. เต็ม (รอบ), ทีเดียว, ตรง, พอดี, หมัดขวา, ทางขวามือ, ขวา
2. ธรรม, เป็นธรรม, ชอบธรรม
3. สิทธิ, สิทธิอันถูกต้อง
4. ยุติธรรม, ความยุติธรรม
5. สมควร, ข้อผิดถูก, ถูก, ฝ่ายที่ถูกต้อง, ถูกต้อง
6. ความถูก
7. ความเหมาะเจาะ, เหมาะ
8. เรียบร้อย, (จริต) ปกติ
9. ตั้งตัว, ทำให้ตั้งขึ้น, (เรือ) คืนลำ, ทำให้คืนตรง
10. แก้ (ความผิด)
คำศัพท์แนะนำ
lobster joint, tutorship, เผิน ๆ, บอลล์, แตกฉานซ่านเซ็น, faithfulness, tourist, well-worn, grime, trim, son of Mars, plane geometry, จ้องหน่อง, soul-destroying, philosophy, ฟุต, stoplight, ราโชวาท, Carlylean, restore, อั้น, ad libitum, Dominican, working (hours), rendezvous, แหลม, พิชิต, His Worship, ตามประสงค์, กระดากใจ, ดาราภาพยนตร์, entail, insignificantly, แล่, syntax, medical man, นิดหน่อย, ร่ำลา, ว่าง่าย, ริ่มเปรม , กะบ่อนกะแบ่น, bathrobe, photo-, โคตร, ethereal, มือเก่า, toon, cant, ดักดาน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์