บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - rightly

rightly (ไรท-ลิ) adv.
1. เต็ม (รอบ), ทีเดียว, ตรง, พอดี, หมัดขวา, ทางขวามือ, ขวา
2. ธรรม, เป็นธรรม, ชอบธรรม
3. สิทธิ, สิทธิอันถูกต้อง
4. ยุติธรรม, ความยุติธรรม
5. สมควร, ข้อผิดถูก, ถูก, ฝ่ายที่ถูกต้อง, ถูกต้อง
6. ความถูก
7. ความเหมาะเจาะ, เหมาะ
8. เรียบร้อย, (จริต) ปกติ
9. ตั้งตัว, ทำให้ตั้งขึ้น, (เรือ) คืนลำ, ทำให้คืนตรง
10. แก้ (ความผิด)
คำศัพท์แนะนำ
ทา, โกรกกราก, claret cup, gingerbread, ้าว, worsen, agree, คุณอาจไม่รังเกียจความทุจริตกระมัง, myopia, rouge et noir, R.E., oarsman, guide number, jilt, China, ขันฑสีมา, ยุ่งเหยิง, Leibnitz, ฤดี, ดอก, Isis, sledge, married, ราง, sukily, rocker, ่อไป, Peter, danger, Malaysian, feudal law, fumigate, insignificant, Academie Francaise, เจ้าวัด, mon, doe, โลง, rape, รู้ดี, Lord Chief Justice, as regards, หม่นหมอง, three-cornered, honeyed, อาจจะ, กระดาษหนังสือพิมพ์, desiccate, จังงัง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์