บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - rightly

rightly (ไรท-ลิ) adv.
1. เต็ม (รอบ), ทีเดียว, ตรง, พอดี, หมัดขวา, ทางขวามือ, ขวา
2. ธรรม, เป็นธรรม, ชอบธรรม
3. สิทธิ, สิทธิอันถูกต้อง
4. ยุติธรรม, ความยุติธรรม
5. สมควร, ข้อผิดถูก, ถูก, ฝ่ายที่ถูกต้อง, ถูกต้อง
6. ความถูก
7. ความเหมาะเจาะ, เหมาะ
8. เรียบร้อย, (จริต) ปกติ
9. ตั้งตัว, ทำให้ตั้งขึ้น, (เรือ) คืนลำ, ทำให้คืนตรง
10. แก้ (ความผิด)
คำศัพท์แนะนำ
backcountry, has not, มีครรภ์, าขาว, ฟ้ามุ่ย, น้ำเงิน, พันตำรวจตรี, พื้นเสีย, สนามฟุตบอล, keep on, recalcitrant, wheel brace, doughy, เตอรกี, pother, Malayalam, ค้าฝิ่นเถื่อน, tab, insecure, นัก-, หม่อน, ตาขุ่น, disenchantment, creme, พระบรม-, directional, รูด, caretaker government, befuddled, flower, ปล้น, อาชญาวิทยา, momently, tow-away area, แมงดา, Odyssey, complaisance, เดนตาย, step in, safe, ส่งส่วย, nation, maintainable, ชะลูด, ธงเหลือง, ต่อกร, หลงตา, ล่นสำนวน, ฝี,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์