บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - rightly

rightly (ไรท-ลิ) adv.
1. เต็ม (รอบ), ทีเดียว, ตรง, พอดี, หมัดขวา, ทางขวามือ, ขวา
2. ธรรม, เป็นธรรม, ชอบธรรม
3. สิทธิ, สิทธิอันถูกต้อง
4. ยุติธรรม, ความยุติธรรม
5. สมควร, ข้อผิดถูก, ถูก, ฝ่ายที่ถูกต้อง, ถูกต้อง
6. ความถูก
7. ความเหมาะเจาะ, เหมาะ
8. เรียบร้อย, (จริต) ปกติ
9. ตั้งตัว, ทำให้ตั้งขึ้น, (เรือ) คืนลำ, ทำให้คืนตรง
10. แก้ (ความผิด)
คำศัพท์แนะนำ
Recruiting Department, เกาะลอย, เป็นไท, cattish, elastic sides, imminence, truffle, ขิม, tappet, collage, พระโอษฐ์, หย่อน, ตะไบกลม, pipe major, นั่งขัดสมาธิ, mold, สภามีมติไม่, jovially, traveler's tale, นวลลออ, ของสดคาว, slang, White House, interference, you, rye, imputation, rarely, blasphemously, contrast, ผักกาดหัว, ground plan, gifted, premeditate, pass the buck, ตกไข่, abstinent, เผ่า, wigged, unlucky, cantab, ragged school, ไข้หวัด, เพะ, islet, เห็นแก่หน้า, Homeric, travel, invest,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์