บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - rightly

rightly (ไรท-ลิ) adv.
1. เต็ม (รอบ), ทีเดียว, ตรง, พอดี, หมัดขวา, ทางขวามือ, ขวา
2. ธรรม, เป็นธรรม, ชอบธรรม
3. สิทธิ, สิทธิอันถูกต้อง
4. ยุติธรรม, ความยุติธรรม
5. สมควร, ข้อผิดถูก, ถูก, ฝ่ายที่ถูกต้อง, ถูกต้อง
6. ความถูก
7. ความเหมาะเจาะ, เหมาะ
8. เรียบร้อย, (จริต) ปกติ
9. ตั้งตัว, ทำให้ตั้งขึ้น, (เรือ) คืนลำ, ทำให้คืนตรง
10. แก้ (ความผิด)
คำศัพท์แนะนำ
parlour, waterless, เงินเดือน, hard put to it, fuel economizer, infinitive, newsprint, trilingual, swop and sell, movebustle, หม้อระกู่, โจรกรรม, เจิ่น, League of Nations, signal box, derisively, แฉ, villager, incendiary, federation, เทวาลัย, take up the cudgels, constructively, เข็มฉีดยา, enthrall, กระหม่อม, cobaltic, sprung, เหตุสุดวิสัย, belaud, past master, turn up his nose, ปรอะ, , เรือดำน้ำ, พนม, contra-, superiority, ผ้าจีบ, amorousness, น้ำดิบ, ถั่วทอง, Olympiad, วังสราญรมย์, วงศาคณาญาติ, เล่ห์กล, น้ำส้มคั้น, gradual, immensity,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์