บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - rightly

rightly (ไรท-ลิ) adv.
1. เต็ม (รอบ), ทีเดียว, ตรง, พอดี, หมัดขวา, ทางขวามือ, ขวา
2. ธรรม, เป็นธรรม, ชอบธรรม
3. สิทธิ, สิทธิอันถูกต้อง
4. ยุติธรรม, ความยุติธรรม
5. สมควร, ข้อผิดถูก, ถูก, ฝ่ายที่ถูกต้อง, ถูกต้อง
6. ความถูก
7. ความเหมาะเจาะ, เหมาะ
8. เรียบร้อย, (จริต) ปกติ
9. ตั้งตัว, ทำให้ตั้งขึ้น, (เรือ) คืนลำ, ทำให้คืนตรง
10. แก้ (ความผิด)
คำศัพท์แนะนำ
เด็กทารก, กี่โมง, Fourierism, afire, theme song, gusset, castle, กรมกำลังพล, rowdiness, specialization, zip, เขาจำเพาะอยู่ใกล้ ๆ เมื่อดีฉันล้ม, you'd, ฝ่ายใน, pucker, ope, annexationist$, consulate, temporariness, ัมพันธไมตรี, partiality, ทอดผ้าป่า, แคน, megacycle, peaceable, ตาราง, daughterly, jaded, soda pop, ให้การเท็จ, manikin, blockade, tadpole, เปล่า ๆ ปลี้ ๆ, because of, ป่ง, prompter, put back, oiler, business administration, ถ่ายโลหิต, pipe wrench, availability, maul, น้ำมันกาซ, maritime law, right oh, indisposition, till further notice,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์