บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - rightly

rightly (ไรท-ลิ) adv.
1. เต็ม (รอบ), ทีเดียว, ตรง, พอดี, หมัดขวา, ทางขวามือ, ขวา
2. ธรรม, เป็นธรรม, ชอบธรรม
3. สิทธิ, สิทธิอันถูกต้อง
4. ยุติธรรม, ความยุติธรรม
5. สมควร, ข้อผิดถูก, ถูก, ฝ่ายที่ถูกต้อง, ถูกต้อง
6. ความถูก
7. ความเหมาะเจาะ, เหมาะ
8. เรียบร้อย, (จริต) ปกติ
9. ตั้งตัว, ทำให้ตั้งขึ้น, (เรือ) คืนลำ, ทำให้คืนตรง
10. แก้ (ความผิด)
คำศัพท์แนะนำ
outgaze, ascendancy, tend, ellipsis, ทันที, catsup, อุโฆษ, spasmodically, Borgia, noncommissioned, tyranny, ประจ๋อประแจ๋, four-fifths, pence, ไคล, bleary, คาคบ, wink, hop up, beche-de-mer, โอชา, Flanders poppies, ยาพิษ, constipation, martial law, bullion, predication, กระสับกระส่าย, ebullition, โซเซ, อุปนิสัย, Terpsichore, security, disquisition, สมัยนิยม, broadly, unleavened, กระจองหง่อง, subtlety, ถึงจะอย่างไร, ผ่านเกล้า, GI, loyalty, โต๊ะอีมัม, เงินทอน, hypodermic syringe, roof, Britannic, exporter,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์