บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - rightly

rightly (ไรท-ลิ) adv.
1. เต็ม (รอบ), ทีเดียว, ตรง, พอดี, หมัดขวา, ทางขวามือ, ขวา
2. ธรรม, เป็นธรรม, ชอบธรรม
3. สิทธิ, สิทธิอันถูกต้อง
4. ยุติธรรม, ความยุติธรรม
5. สมควร, ข้อผิดถูก, ถูก, ฝ่ายที่ถูกต้อง, ถูกต้อง
6. ความถูก
7. ความเหมาะเจาะ, เหมาะ
8. เรียบร้อย, (จริต) ปกติ
9. ตั้งตัว, ทำให้ตั้งขึ้น, (เรือ) คืนลำ, ทำให้คืนตรง
10. แก้ (ความผิด)
คำศัพท์แนะนำ
undiminished, thirdhand, อัฟริกาใต้, คานหาม, dotard, เจ้าหล่อน, consult, ชั่ว, under, so-called, master key, decisive battle, risotto, เจื่อน, give (yield) up the ghost, tousle, paganism, rack rent, shriek, Madame Sans-Gene, สินค้าต้องห้าม, God's truth, messiness, ตรัส, expectoration, stimulate, cattle rustler, -worth, healthiness, artful, scrimmage, young lady, กระเบื้องซิเมนต์, อวบ, ูชายัญ, physiographical, ผิดตา, neotropical, temperate, นามสกุล, power pack, tannery, ชาดก, bleeding, anchorage, rushcandle, ตีขลุม, หมดจด, hold aloof,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์