บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - riding light

riding light
1. โคมแขวนเวลาเรือจอด
คำศัพท์แนะนำ
วี, หนุน, jury box, jetsam, Renong, square-toed, เร็ว, new-comer, supreme commander, suction dredge, cuttlebone, regared, telescope, upland, โอด, smoking tobacco, battle royal, force feed, pewter, เมื่อใด, budget holiday, piteous, วี้ด, be even with, โบราณคดีวิทยา, dripping pan, inoperative, โลกันตร, กล้วยเชื่อม, 'z blood, perception, mesmeric, ลีบ, เงินเฟ้อ, กระสุนแตกกลางอากาศ, อย่างมากที่สุด, half frame, commitment, capital grains, พร้อมสรรพ, indorse, unreason, hereabout, helical staircase, ฐากร, พิกุล, พัก, สดงความยินดี, frailty,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์