บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - revaluation

revaluation (รีแฝลยุเอ-ฌัน) n.
1. ตีราคาใหม่
คำศัพท์แนะนำ
by the way, นเฉื่อยชา, gratifying, attain, อินโดนีเซีย, flintlock gun, stand sentinel, แผ่, puffer, perniciousness, run full tilt, A-frame hut, บุโรฉึ่ง, walking beam, garfish, aglimmer, เธอจะต้องไม่พบเขา, whir, บ้านเกิดเมืองนอน, บาดหมาง, visual, spray, far from, L.C.M., hematite, รัฐสภา, ฝักบัว, huge, งีบ, culture, จุ, สุเมธี, nape, ประเทือง, กรนฟี้, Wellington, slave-grown, propaganda, lentil, accelerator, Fcap, falling star, ประดุจดัง, augmentation, submerge, inseparable, พอเพียง, คล้อง, เลีย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์